Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna: Ökad insyn i landstinget behövs

Annons

Insynen i utvecklingsarbetet som görs inom Landstinget Västmanland behöver förbättras avsevärt. Medborgare och politiker har idag inte tillgång till den information som man kan kräva. Det bedrivs verksamhetsutveckling, stöd och utredningar i olika program, grupper och projekt i stor omfattning i landstinget. Dessa program och projekt har till syfte att ta fram handlingsprogram, policydokument, kostnadseffektiviseringar eller andra specifika resultat. Dock finns det ingen tydlig sammanställd redovisning av dessa programgrupper och projekt avseende mandat, tidsramar, kostnader, resurser och resultat. Detta gör att varken medborgare eller politiker i landstingsfullmäktige på ett bra sätt kan se hur Landstinget Västmanland arbetar.

Vår erfarenhet är att utredningar startas utan angivet slutdatum. Projektgrupper dras igång utan angivna ekonomiska ramar. Grupperna avslutar sitt arbete eller läggs ner utan att att detta redovisas. Resultatuppföljning av de olika insatserna saknas eller uppvisar stora brister.

Moderaterna har därför föreslagit att landstinget ska ta fram en sammanställning över vad verksamheterna håller på med. Redovisningen syftar till att öka genomlysningen av verksamheten, ge bättre underlag för löpande utvärdering av verksamheten för dessa specifika program och projekt samt en öppnare och tätare ekonomisk uppföljning. Redovisningen bör sammanställas centralt men vara ett naturligt inslag i en arbetsprocess om man driver ett arbete i projektform.

Landstinget måste bli bättre på att kunna tala om vad man gör och varför och framför allt kunna presentera detta tydligt. En tydlig sammanställning av dessa aktiviteter är ett mycket viktigt steg på vägen mot ökad förståelse för verksamheten, ökat förtroende hos medborgarna och en effektivare administration.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons