Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna sprider bly

Annons

Svar till Tomas Högström och Jan-Evert Rådhström den 26 oktober angående socialdemokraternas jakt- och skyttepolitik

Nu har tydligen valrörelsen börjat. I Högströms artikel angrips regeringens jakt- och skyttepolitik. Där framhålls att användning av bly i hagel och annan ammunition är helt ofarlig. Jag är inte kemist, men att bly är mycket giftigt tror jag mig ändå med säkerhet veta och därför tycker jag att det är tämligen självklart att man bör undvika att sprida tonvis av detta i naturen.

Vem kan garantera att detta inte i framtiden visar sig bli ett stort miljöproblem. Ni anser att risken för skadeskjutning ökar om man inte får använda bly. Är det inte så, att skadeskjutning inträffar om man inte riktigt träffar djuret rätt eller kanske skjuter på för långt avstånd? Det som skulle kunna påverkas av blyförbud är i så fall skjutavståndet. Då får man väl ta hänsyn till detta och anpassa skjutavståndet till ammunitionen. Måste man inte som jägare alltid göra detta vare sig man har bly eller inte i kulorna?

Vidare angriper man rovdjurspolitiken och menar att rovdjur bör få skjutas fritt utan förbud och förordningar. Motivet till detta skulle vara att husdjuren nu är fredlösa.

Så vitt jag vet har alltid husdjur varit fredlösa och omfattas inte av någon lagstiftning som skulle skydda dem från att dödas av sina ägare. För min del tror jag att det för husdjurens del inte spelar någon roll vem som dödar dem, slaktarn eller något rovdjur. För djur som dödats av något av de stora rovdjuren utbetalas ersättning av länsstyrelsen. Rätt uppsatta hela rovdjursstängsel ger ett mycket gott skydd. Bidrag till dessa utbetalas av länsstyrelsen.

Det kan vara intressant att i sammanhanget veta samhällets kostnader för rovdjursskador jämfört med trafikskador orsakade av älg och rådjur. Länsstyrelsernas sammanlagda utbetalade ersättningar under 2003, för skador orsakade av stora rovdjur var 800 000 kronor för hela landet, utom renskötsel-området. Förra året minskade kostnaden för rovdjursskador till runt 500 000 kronor. Enbart trafikskador orsakade av älg och rådjur kostade samhället 751 miljoner under 2003.

Ni skriver också att "andra förvaltar ett arv och försöker upprätthålla balansen mellan olika djurarter på sin egen mark".

Varför blir det obalans annars då? Jo, det är arvet efter den hänsynslösa jakt, som utrotade de stora rovdjuren från stora delar av landet. Nu vill man tydligen absolut upprepa detta misstag.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att moderaterna ägnar sig åt att fiska röster från framförallt jägarkåren. Men för de jägare som tycker annorlunda och för de resterande 96 procenten av svenska folket som inte är jägare kan man konstatera att:

Tycker man det är viktigt att skydda naturen mot ytterligare spridning av bly och vill man bevara de naturligt förekommande djurarterna i Sverige finns goda skäl att inte rösta på moderaterna.

Olov Trostén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons