Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Modern hälso- och sjukvård kan inte fortsätta med stordrift

Annons
Väl sagt. Redan Albert Einstein konstaterade att ”vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem”. Med den devisen för ögonen försöker vi nu angripa våra utmaningar på ett nytt sätt, skriver Jerzy Leppert och Monica Berglund. foto: scanpix

VLT har på nyhetsplats och ledarsidan lyft fram och kommenterat att utvecklingsarbetet inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat i vårt landsting, inspireras av lean-filosofin. På ledarplats den 26 maj finns följande citat: ”Tanken förskräcker, då de flesta av oss anser att det är stor skillnad mellan att bygga bilar och att vårda människor”.

Lean har mycket riktigt sina rötter hos Toyota och omfattar de teorier om kvalitet och ledning som så framgångsrikt präglat efterkrigstidens Japan.

Här kan vi lära – och ta steget bort från de teorier om industriell massproduktion som under så lång tid styrt hälso- och sjukvården, inte bara i vårt land. Toyota Production System utvecklades på sin tid som en reaktion mot just den organiseringsprincipen.

Västmanländsk sjukvård håller hög kvalitet i nationell och internationell jämförelse, ett bevis på det är att årets Guldskalpell-utmärkelse tillföll kolorektala teamet på Centrallasarettet.

Samtidigt har vi förbättringsbehov. Väntetider, kvalitetsbrister, stress och arbetsmiljöproblem är den vardag många förknippar vården med. Vår uppfattning är att vårt traditionella sätt att styra, leda och organisera hälso- och sjukvården i separata funktioner skapar de problem vi har – oaktat en fantastisk personal, engagerade chefer och politiker som vill kunna erbjuda en säker, tillgänglig vård av god kvalitet och mesta möjliga vård för tillgängliga skattemedel.

Redan Albert Einstein konstaterade att ”vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem”. Med den devisen för ögonen försöker vi nu angripa våra utmaningar på ett nytt sätt. Vi flyttar fokus från att optimera varje funktion till det som ger värde för patienten. Det kräver att vi bygger sjukvårdssystemet utifrån andra principer än i dag.

Vad är det då som gör att vi tilltalas av lean-filosofin? Det finns påtagliga goda resultat redovisade från ett antal sjukhus. Vid till exempel Universitetssjukhuset i Lund har man framgångsrikt minskat ledtider, ökat sin kapacitet och eliminerat vårdköer samtidigt som arbetsmiljön förbättrats.

Det är samtidigt viktigt att inse att lean inte är någon ”quick fix”. Det är ett långsiktigt och hårt arbete som kräver uthållighet. Lean-filosofin handlar i grunden om en ny kultur och en anpassning till dagens samhälle.

Filosofin bygger på värden som respekt för människan, tilltron till varje individs vilja och förmåga till ansvarstagande och utveckling och – inte minst – på övertygelsen att man alltid kan förbättra sina resultat. Den innebär också att man flyttar det operativa ansvaret från högsta ledningen till medarbetarna, som genomför de förbättringar som krävs för att få ett stärkt patientfokus.

Det är vår övertygelse att styrning och ledning av hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Framtidens styrning behöver ta sin utgångspunkt i vårdens processer och bygga på bästa tillgängliga kunskap och evidens. Målet är att göra rätt från början, att optimera patientnytta, skapa kvalitetsmedvetenhet och att tillvarata medarbetarnas/teamens inneboende potential att bidra på ett bättre sätt än vad dagens hierarkiska struktur medger.

Vår målsättning är att verksamheter och medarbetare i Landstinget Västmanland ska stimuleras till kunskapssökande, forskning och utveckling och att alla som verkar på landstingets uppdrag ska sträva efter ”best practice” och evidensbaserade metoder. Vi är övertygade om att de öar av excellens som vi har i dag kommer att spridas för att i fram-tiden omfatta de flesta aktiviteter inom Landstinget Västmanland!

I detta utvecklingsarbete har vi funnit att lean-filosofin och de verktyg och metoder som utvecklats som stöd för att realisera dess principer är ett gott stöd. Vi vill därför lära av dem som gått före.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons