Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Det behövs en politik för en hållbar landsbygd

Annons
Framtid för landsbygden. Miljöpartiet lägger förslag som ska göra det lättare att ha en levande landsbygd.Foto: vlt:s arkiv

I Västerås kommun bor cirka 138 000 invånare varav cirka 20 procent av befolkningen bor utanför Västerås tätort. Samverkan och utbyte mellan stad och landsbygd ser vi i Miljöpartiet som en viktig framtidsfråga. I vårt nyligen antagna program för landsbygds-utveckling presenterar vi flera förslag på hur vi kan bygga hållbara och starka relationer mellan stad och landsbygd i Västerås kommun.

För att kunna bo och verka på landsbygden är det viktigt med goda möjligheter att ha sin utkomst från landsbygdsnäringarna såsom jordbruket, skogsbruket, lokalproducerad energi (sol, vind och bioenergi), turist- och rekreationsnäringarna samt grön omsorg. Möjligheten till distansarbete behöver förbättras. Det ska finnas tillgång till god bredbandsuppkoppling på landsbygden i Västerås.

Vi vill att Västerås stads näringslivsenhet utvecklar koncept för att stötta gröna landsbygdsnäringar, i likhet med det stöd som ges till de tekniska näringarna. Även turistbyrån borde i större utsträckning verka för att hjälpa de lokala turist- och rekreationsnäringarna med till exempel samordning och marknadsföring. Vi vill också att Västerås stad ökar andelen inköp av lokalproducerade livsmedel till sina verksamheter och att fler marknadsplatser utvecklas och stöttas för lokalt odlade/framställda produkter.

För att in- och utflödet mellan stad och landsbygd ska fungera behövs goda kommunikationer. Det behövs bra kollektivtrafik. På landsbygden kan dock inte kollektivtrafiken helt ersätta behovet av biltransporter. Vi anser därför att det är stadsborna som måste ta det största ansvaret för att minska bilåkandet.

Det är för landsbygdsbor bilen kommer till sin fulla rätt. Biogas är ett utmärkt alternativ för bilar och dessutom någonting som kan produceras inom lantbruksnäringarna. Genom att ge lantbruk investeringsstöd för biogas-anläggningar kan vi få en bred småskalig biogasproduktion som kan användas som drivmedel. Biogasen kommer också att vara konkurrenskraftig när bensinen blir allt dyrare.

När det gäller byggande på landsbygden tycker vi att man bör utgå från principerna om sammanhållen bebyggelse på liknande sätt som när man bygger inom staden. Det är viktigt att värna om den värdefulla åkermarken som finns i Västerås kommun. När nya bostadsområden utanför staden planeras ska goda förutsättningar för kollektivtrafik och cykling vara en förutsättning.

Med en sammanhållen bebyggelse på landsbygden underlättas även utbyggandet av såväl kommunal service, till exempel förskolor/skolor och äldrevård/hemtjänst, kollektivtrafik, vatten-, avlopps- och fjärrvärmesystem som dagligvaruhandel. Sociala mötesplatser såsom fotbollsplaner och bygdegårdar bör stöttas av kommunen.

Det behöver byggas upp en lokal försörjningsstrategi för livsmedelsproduktion både nationellt och lokalt. Vi behöver fler och mindre jordbruk, mejerier med mera. Det skapar både arbetstillfällen och minskar de långväga transporterna. Det moderna jordbruket behöver vara ett energieffektivt jordbruk där fossila bränslen fasas ut. Vi vill att ekologiskt lantbruk främjas.

Reglerna för gårdsstöd och miljöersättningar från EU och på nationellt plan är så komplicerade att de fordrar experthjälp, vilket missgynnar små jordbruksföretag. Därför vill vi att Västerås stad i samarbete med andra aktörer stöttar med information och rådgivning.

Många unga har i dag dåliga kunskaper och nästan inga erfarenheter av hur det är att bedriva lantbruk. Därför vill vi att Västerås stads skolor inför ett lokalt tillägg i skolan där alla gymnasieelever erbjuds att göra en jordbrukspraktik. Vi vill också att kommunen på samma sätt som man erbjuder sommarjobb inom kommunala verksamheter tar initiativ till att tillsammans med lantbrukare i kommunen utveckla sommarjobb för ungdomar.

En av Miljöpartiets grundläggande principer är solidaritet med framtida generationer. Vi vill att våra barn och barnbarn ska ha samma möjligheter till ett gott liv som vi har i dag. Vi vill skapa en politik för en hållbar landsbygd och vi vill förvalta jordens resurser på ett klokt sätt!Marléne Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons