Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Lämna inte stadens utveckling åt slumpen

Annons
Gröna städer. Miljöpartiet vill arbeta för en trivsammare stadsmiljö där alla får plats.foto: scanpix

Allt fler svenskar bor och lever i städer. En stad är en plats dit folk drar sig för att de söker förändring, innovation och utveckling. Städerna har för många människor en attraktionskraft genom sitt myller av liv. Där finns mänskliga mötesplatser, kulturella upplevelser och möjlighet till jobb. Men städer innehåller också allt det där vanliga som avlopp, infrastruktur, köpcentrum och parker. När staden växer medför det att transporterna blir fler, att jordbruksmark blir stadsutvecklingsområden, att dålig luft och buller ökar. Att allt fler väljer att flytta till städer, både i Sverige och resten av världen, är en stor utmaning. Ska vi lyckas bygga hållbara stadsmiljöer som också är trivsamma att bo i måste vi politiker vara beredda att tänka i nya banor.

I dag besöker vi Västerås Science Park och Mälardalens högskola för att ta del av den forskning och innovation som bedrivs inom ramen för hållbar samhällsutveckling. Vi vill föra samtal om hur vi möter den globala klimatutmaningen genom att göra våra städer mer hållbara.

Det finns flera goda exempel på hur man får in mer växter och grönska i de allt tätare städerna. Till exempel kan man göra gröna tak som tar hand om regnvatten eller används till energiproduktion. I Västerås genomför vi flera sådana arbeten inom våra kommunala fastigheter och bolag tillsammans med våra samarbetspartier Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Stadens gröna ytor är viktiga att bevara och utveckla. Vi vill utöka stadens koloniområden i takt med att staden växer och vi vill öka inslaget av vattendrag och dammar i våra stadsdelar.

Bostäder står för en stor del av Sveriges totala energianvändning. En del av energin används under själva byggnationen, men det mesta går åt löpande varje månad. Energi-effektiviseringar är mycket viktiga för att klara klimatutmaningen. Rotavdraget som regeringen införde 2008 innebär ett kraftfullt stöd riktat till villaägare och bostadsrätts-innehavare. Villaägaren kan tillgodogöra sig avdraget för de flesta tänkbara åtgärder på sin fastighet och den som äger en bostadsrätt kan få stöd för åtgärder inne i lägenheten. Detta oavsett om investeringen gynnar miljön eller inte.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan inte använda rotavdraget, vilket skattemässigt missgynnar dem som bor i lägenhet. Resultatet blir att investeringar som skulle kunna bidra till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan inte blir av eller endast genomförs delvis. Vi vill att rotavdraget ska vara boendeneutralt – lika för alla – samt att det ska stimulera klimatsmarta investeringar. En sådan inriktning skulle inte bara vara mer rättvis, vi är också övertygade om att den skulle ge fler jobb och leda oss närmare målet ett hållbart samhälle.

Att bo tätt i städer kan ha stora miljö-fördelar om vi använder oss av ett mer energieffektivt resande och boende. En sådan utveckling går också hand i hand med en mer trivsam stad eftersom det är en fördel att ha nära till jobb, skola, mataffär och fritids-aktiviteter. Det skapar en mer levande stad och frigör tid som annars skulle användas till långa resor. Hur staden ser ut beror inte på slumpen. Dagens svenska städer är till stor del upp-byggda kring bilen som norm. Varje parkerad bil tar i anspråk en yta stor nog att rymma minst tio cyklar, eller ett halvt studentrum. Dagligen pågår en kamp om yta i staden. Vi behöver en diskussion om hur denna yta ska fördelas så att alla får plats, och vilka behov staden måste tillfredställa för dess alla invånare.

Vi vill hitta smarta lösningar på städernas utmaningar, där samarbete och generositet leder till trivsammare miljöer. En roligare stad där variation och mångfald är regel snarare än undantag. Miljöpartiet lämnar inte stadens utveckling åt slumpen!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons