Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Slussen påverkar Västerås dricksvatten

Annons
Slussen. Miljöpartiet har svårt att se varför Västerås inte ska vara med och finasiera ¿ombyggnaden av Slussen i Stockholm.foto: scanpix

Översvämningsriskerna längs Mälarens stränder är i dag oacceptabelt stora, och med ett förändrat klimat ökar riskerna ytterligare. En åtgärd som diskuteras för att nå en rimlig risknivå är att öka Mälarens avbördnings-kapacitet vid slussen i Stockholm och ¿samtidigt även införa en annan reglering. Kostnaden för dessa åtgärder är uppskattad till 900 miljoner kronor. Frågan är nu vem som ska betala.

Vår landshövding Ingemar Skogö har fått i uppdrag att biträda Försvarsdepartementet avseende klargörande av frågor gällande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Han föreslår att den som har nytta av åtgärden ska vara med och delfinansiera.

Nyttoaspekten har delats in i fyra kategorier. Dessa handlar om nyttan av att slippa de negativa konsekvenserna av en översvämning för befintlig bebyggelse, planerad bebyggelse, infrastruktur och vattenförsörjning. Enligt förslaget ska notan delas mellan 35 kommuner samt Trafikverket. Västerås föreslås betala 97 av de 900 miljoner ¿kronorna och hamnar på en god andraplats efter Stockholms 340 miljoner kronor.

Utöver de fyra nyttokategorier, som Skogös förslag till finansieringsfördelning bygger på, finns det flera nyttor med en utökad avbördningskapacitet och en ny reglering för Mälaren. Den nya regleringen ger bättre förutsättningar för växt- och djurliv i ¿strandängsmiljöerna. En ny faunapassage planeras i slussen som gör det möjligt för alla fiskarter att ta sig mellan Saltsjön och Mälaren. Även den mälarnära lantbruks-näringen får nytta av åtgärderna vid slussen då risken för översvämmade åkrar minskar, dock på bekostnad av en genomsnittligt något högre nivå på våren av naturvårdsskäl.

Nu går flera kommuner ut och deklarerar att de inte vill bidra med en enda krona i delfinansiering. De tycker i stället att staten ska stå för hela finansieringen. Vi har fått signaler om att flera av de övriga politiska partierna i Västerås avvisar en medfinansiering med motivet att Västerås kommun inte ser någon nytta med åtgärden.

För oss miljöpartister är det mycket svårt att se logiken i varför vi ska vara med och delfinansiera en ny mälarfarled och en ny sluss i Södertälje, men inte en ny sluss i Stockholm. Är nyttan av att slippa en stor översvämning för diffus? Värderar vi inte vårt dricksvatten högre? Eller handlar det om att man är beredd att ta risken? Med lite tur kan vi slippa en stor översvämning i ytterligare tio år eller kanske 50 år och då sitter ju andra politiker vid makten som får ta smällen.

Miljöpartiet står för en politik som sträcker sig längre än till bara en mandatperiod. Vi tycker det har ett visst värde att även kommande generationer kan lita på en god dricksvattenförsörjning och inte behöva riskera att få sina bostäder översvämmade. Vi stödjer principen att den som har nytta av en åtgärd ska vara med och betala.

Kommunerna runt Vänern står inför samma problem som kommunerna runt Mälaren. ¿Varför ska de personer som bor i andra kommuner i Sverige via den statliga inkomstskatten vara med och betala för åtgärder som de inte har någon som helst nytta av? Ska vi invånare i Västerås vara med och betala för att exempelvis Mariestad eller Karlstad har byggt bostäder för nära vattnet?

Vi vill ta ansvar för framtidens utmaningar och är beredda att sätta oss vid förhandlingsbordet för att få fram en kostnadsfördelning som kommunerna runt Mälaren gemensamt kan ställa sig bakom.

Hoppas att det finns fler politiska partier som tänker längre än till bara denna mandatperiod.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons