Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Upprusta järnvägssystemet i Mälardalen

Annons
I kylan. Miljöpartiet vill fasa ut dubbeldäckartågen i Mälardalen.

SJ, som i dag kör huvuddelen av tågtrafiken i Mälardalsregionen, hämmar regionens utveckling. Ägaren staten bedriver tågtrafik enbart utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv till skillnad från regionen och dess kommuner, som ser till medborgarna. Det innebär för få tågturer, fel tidtabell och för höga biljettpriser. I stället måste de regionala parterna och kommunerna ta fullt ansvar för tågtrafiken. Ett statligt företagsekonomiskt intresse måste ersättas med regionens mål för regional utveckling och en fungerande kollektivtrafik som knyter ihop regionen så att bilpendlandet kan minska.

Alltså behöver trafikhuvudmännen utveckla sitt samarbete så att man kan planera, styra, finansiera och upphandla tågtrafiken i Mälarregionen på samma sätt som görs av till exempel Västtrafik i Västra Götaland, Skånetrafiken och Tåg i Bergslagen. Öresundstågen är ett lysande exempel på framgångsrikt samarbete länstrafikbolag emellan.

Upphandlingar behöver ske i konkurrens för att få bästa möjliga entreprenör och effektivast möjliga trafik.

De olika taxorna i regionens kollektivtrafik har nu samordnats i politiskt samförstånd. Men taxorna behöver utjämnas och förbilligas mer så att det blir lättare att till exempel pendla över länsgräns. Det är också viktigt med ett övergripande synsätt i trafikplaneringen så att tåg- och busstrafik bildar ett sammanhängande trafiksystem, där byten och anslutningar fungerar.

Miljardinvesteringarna i Mälardalsregionens järnvägar har inte gett tillräckligt resultat. Banupprustning och banutbyggnad har inte skett på ett effektivt sätt. Bland annat har för få dubbelspår byggts och elmatningen gjorts för klen. Detta ger för låg kapacitet och tillförlitlighet i trafiksystemet, vilket orsakar förseningar. De gamla banorna har inte moderniserats tillräckligt och restiderna är onödigt långa.

Detta hämmar regionförstoringen och utvecklingskraften i Mälardalsregionen. Det är av avgörande betydelse att förbättra Mälardalens järnvägssystem. Standarden på befintliga banor behöver höjas och nya dubbelspår tillkomma exempelvis på Svealandsbanan mellan Härad och Strängnäs och på Mälarbanan mellan Hovsta och Arboga samt från Kallhäll till Tomteboda via Sundbyberg.

I avvaktan på att Citybanan står klar 2017 finns nu ett gyllene tillfälle att åtgärda felande länkar på tvären i Mälardalen. I främsta rummet står ett nytt spår mellan Enköping och Uppsala och att genom smärre banåtgärder kunna återinsätta persontrafik på TGOJ-banan mellan Oxelösund och Flen samt att förtäta trafiken mellan Västerås och Flen.

Det behövs också en uppgradering av tågtyper för trafiken i Mälardalen. De misslyckade dubbeldäckartågen X 40 behöver fasas ut så fort som möjligt. Här finns ett inhemskt alternativ i Reginatågen som i dag trafikerar Bergslagen och delar av Mälardalen. Reginatågen ger kortare restider än X 40-tågen. I framtiden skulle också riktiga höghastighetståg som det franska dubbeldäckartåget TGV Duplex kunna trafikera regionen.

Föreslagna åtgärder måste ses i ett nationellt sammanhang och samordnas med utbyggnaden för trafik med höghastighetståg. Länkar behövs från de större orterna i Mälardalsregionen till kommande höghastighetsbanor. Energieffektiva och snabba färdsätt är bra mot negativa klimatförändringar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons