Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Varför män på så många ledande poster?

Finns det officiella personer som säger nej till reell jämställdhet?

Annons
Numerärt överläge. Det finns ingen verklig jämställdhet i vare sig Västerås eller landstinget, skriver Marja Ramsin. foto: scanpix

Om inte, varför har vi då 28 manliga ordföranden och 3 kvinnliga ordföranden i Västerås nämnder och styrelser? Varför har pojkar bättre tider och träningslokaler än flickor i många idrottsföreningar? Varför är det äldre män i många idrotts-styrelser som bestämmer om pengar och förmåner som berör idrottsflickor?

Varför är vd:arna i Västerås bolag enbart män? Varför är det i huvudsak män i de hårda nämnderna och kommunala styrelserna? Varför är det fortfarande män som styr på ledande poster i länet? Feminister i Folkpartiet har nyligen i artiklar konstaterat att Västmanland är sämst när det gäller representation av kvinnor på beslutande positioner.

Är det så att män alltid kvoteras in i beslutande positioner? Ja, ja säger ni, men att män inte väljs på grund av sin kompetens är ingen nyhet.

Att kvinnor och män bland annat ska ha samma makt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutfattandet, samt att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ge och få omsorg på lika villkor, är ett EU-mål. Trots det finns det ingen verklig jämställdhet i vare sig Västerås eller landstinget.

Men vi som vill ha en förändring i jämställdheten har fått ett rättsligt styrdokument som vi kan använda oss av för att åstadkomma detta. 2009 skrev Västerås stad och landstinget i Västmanland under EU:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå. Den kallas CEMR (Council of European Municipalities) och där står att reell jämställdhet ska införas om man skriver under nämnda dokument.

Vad får den här underskriften för betydelse för oss i Västmanland? Det är ett rättsligt dokument som ska möjliggöra för medborgare att få verklig jämställdhet i vår konkreta vardag till exempel boendet, säkerheten, lokaltrafiken, arbetslivet, hälsan, skolan och fritidslivet. Den som undertecknat dokumentet har en skyldighet att åstadkomma jämställdhetsintegrering i kommuners och landstings politik, organisationer och verksam-heter, eftersom verklig jämställdhet är nyckeln till ekonomisk och social framgång.

För att förverkliga detta krävs politisk vilja att implementera åtgärder och strategier i såväl de ordinarie verksamheterna, som vid upphandlingar samt vid beställar- och utförarroller, så att reell jämställdhet förverkligas. Åtgärderna ska utvärderas efter något år. Man ska även göra konsekvensanalys av alla beslut som tas och utreda potentiella följder för kvinnor och män.

Det är nödvändigt att införa genusbudget som styrsystem för att realisera detta förändringsarbete. Detta innebär att man budgetprövar hur mycket skattepengar som staden och landstinget lägger på kvinnor och män, respektive flickor och pojkar på alla nivåer i budgetprocessen. Staden och landstinget måste också anpassa intäkter och utgifter i syfte att främja jämställdhet.

För att kunna uppnå resultat av ett så stort utvecklingsarbete som staden och landstinget har skrivit under på, föreslår Miljöpartiet att de ska anställa jämställdhetsstrateger på ledningsnivå med eget kansli, eftersom förändringsarbetet ska ske i hela organisationen. Det ska följas upp i de ordinarie verksam-heterna, vara ledningsstyrt och ha bland annat genusbudget som styrsystem.

En annan åtgärd som skulle bidra till jämställdhetsarbetet och bredda makten är att politiska partier utser två personer, en kvinna och en man på de högsta beslutande positionerna, kommunalråd respektive landstingsråd för att visa sin politiska vilja att förändra maktfördelningen mellan könen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons