Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Vi satsar på hälsofrämjande arbete i landstinget

Annons
Blir fler. Hälsokontakt i Bäckby, här på en bild från 2008, är ett av två Hälsocenter i Västmanland. Nu ska det bli två till, som ett led i arbetet att göra landstinget mer hälsofrämjande.foto: VLT:s arkiv

Många av våra största folksjukdomar – hjärtinfarkt, diabetes, högt blodtryck och utmattningssyndrom beror ofta på att vi lever på ett sätt som kroppen inte klarar av. Men vi kan förebygga.

I dag finns det inom Landstinget Väst-manland många aktörer och en mångfald av aktiviteter och insatser med både hälso-främjande och sjukdomsförebyggande förtecken. Dessa är riktade till hela befolkningen i länet men också till patientgrupper med identifierad sjukdomsrisk eller med riskfyllda levnadsvanor. Många verksamheter har en tydlig inriktning på förebyggande arbete.

Förutom det omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete som redan görs i dag i våra vårdcentraler så bedriver både mödravården, barnhälsovården, och ungdoms-mottagningar förebyggande verksamhet. Därtill finns till exempel Självhjälpscentrum Västmanland och tobakspreventiv verk-samhet.

För att ytterligare stärka hälsoarbete finns Hälsocenters verksamhet, i dag i Fagersta och Västerås. Hälsocentren kan ses som en samlad resurs inom området dit hälso- och sjuk-vården kan hänvisa patienter med behov av livsstilsförändringar men också dit enskilda individer kan söka sig för att få råd och stöd.

Verksamheten utgör ett värdefullt komplement till andra aktörer där sådana resurser ofta saknas.

w Hälsocenter vänder sig till alla som vill komma i gång med en livsstilsförändring.

w Hälsocenter arbetar utifrån ett lösnings-fokuserat förhållningssätt för att patienten ska kunna uppnå både fysiskt och psykiskt väl-befinnande genom förändring av kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, tobaks- och alkohol-vanor.

w Hälsocenters personal erbjuder även föreläsningar om hälsofrågor.

Hälsocenter ska samarbeta aktivt med närområdets omsorg, försäkringskassa, arbetsförmedling, samordningsförbund, missbruksvård och psykiatri. Personalen motiverar till förändrad livsstil och förbättrad hälsa. För att göra detta är det viktigt är att arbeta med attityder, egenmakt, livsstil och miljöfaktorer för att förhindra uppkomsten av sjukdomar som kan förebyggas. De aktiviteter som erbjuds följer de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen.

Sedan starten 2008 har antalet besök på Hälsocenter i Fagersta ökat från 1 800 till närmare 4 000 besök förra året. Nu avser vi utöka verksamheten under 2013 med två nya Hälsocenter.

Vi tror på etableringen av hälsocenter, dels på grund av de positiva erfarenheter försöksverksamheten gett, men också för att vi får signaler från andra landsting att hälsouppdrag endast på vårdcentralerna inte alltid ger tillräcklig effekt.

Det behövs långsiktiga satsningar för att nå målet om en förbättrad folkhälsa i länet. Hälsocenter, som modell, är en viktig pusselbit för hur man inom Landstinget Västmanland ska arbeta mer hälsoorienterat. En satsning på Hälsocenter skapar förutsättningar att i ett längre perspektiv kunna infria visionen om ett mer hälsofrämjande landsting.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons