Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Vi vill ge unga fler möjligheter till arbete

Annons

För Miljöpartiet de gröna är ungdoms-arbetslösheten en av de största utmaningar vi står inför. Det finns flera orsaker till att unga inte kommer in i arbetslivet. Ett avgörande problem är att många unga inte har den utbildning som arbetsmarknaden i dag kräver.

Det är ett stort politiskt misslyckande att nästan var fjärde elev i dag går ut gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg. Skolan måste förstärkas så att dessa elever kan fångas upp och avsluta sina studier med betyg som för dem vidare till arbete eller utbildning.

För de 120 000 unga som inte har någon avslutad gymnasieutbildning behövs särskilda satsningar. För denna grupp är möjligheten att läsa upp till fullständiga gymnasiebetyg avgörande i resan mot ett jobb. Miljöpartiet föreslog därför i höstas en satsning på sex miljarder kronor på skolan, komvux och högskola för att ge alla unga en chans till en god utbildning.

En annan grupp unga utanför arbetsmarknaden har gymnasieutbildning eller högskoleutbildning, men saknar praktik och arbetslivserfarenhet. Från politiken behövs nu snabba och kraftfulla åtgärder för att göra unga människor anställningsbara och då är möjlighet till praktik, att få arbetslivs-erfarenhet och bygga upp egna kontaktnät av stor vikt. Torsdagen den 26 april presenterar Miljöpartiet sin vårbudget-motion där vi bland annat föreslår en mycket stor satsning på traineeplatser i näringslivet och välfärden.

Genom en traineeplats ges unga möjligheten att skaffa sig den erfarenhet och kunskap som i slutändan leder fram till ett jobb. Reformen ger också arbetsgivarna ett verktyg att klara av den stora generationsväxling som kommer att ske de närmaste åren. Med traineeplatser får de råd att låta en ung person gå bredvid den som är på väg att gå i pension, och lära sig jobbet.

De arbetsgivare som öppnar upp för trainee-program för unga kommer inte bara att få nya krafter inom företaget utan även vara en del av lösningen på ett stort samhällsproblem. Vårt förslag är att arbets-givarens lönekostnad sänks med 25 procent för arbetslösa under 26 år och som får en traineeplats. För en ung långtidsarbetslös blir nedsättningen 50 procent.

Tillsammans med förslaget i vår senaste budget om slopad arbetsgivaravgift för den som anställer en ung arbetslös ger detta mycket starka incitament för arbetsgivare att anställa arbetslösa ungdomar. Sammantaget kommer Miljöpartiet att avsätta resurser som motsvarar cirka 15 000 traineeplatser i näringsliv och välfärd för unga arbetslösa.

Samtidigt som vi har en rekordstor ungdomsarbetslöshet har företag i Sverige svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. För att bättre matcha de ungas kunskaper mot arbetsmarknadens efter-frågan föreslår vi en satsning som ger Arbetsförmedlingen större möjligheter än i dag att erbjuda korta arbetsmarknads-inriktade yrkesutbildningar för unga, som gör dem anställningsbara.

Det handlar om utbildningar till yrken där behovet att anställa i dag är stort, som lok-förare, apotekstekniker eller VVS-projektör. Miljöpartiet föreslår 5000 nya platser i yrkesutbildning och på yrkeshögskola för att möta detta behov.

Miljöpartiet presenterar i sin vårbudget ett antal förslag som bidrar till att ge fler unga möjligheten till ett jobb. Vi antar utmaningen att utveckla de redskap som behövs för att ge Sveriges unga möjlighet att stå på egna ben.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons