Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nale: Fjärrvärme är en dyr anakronism

Annons

Hur kan Västerås kommun satsa på utbyggnad av fjärrvärmeverket för cirka 2,5 miljarder kronor när detta belopp, grovt räknat, skulle räcka för kombinerad sol- och bergvärme, cirka 200 000 kronor per hus, för alla Mälarenergis 15 000 abonnenter? Fjärrvärme måste anses vara en anakronism, det vill säga en otidsenlig företeelse, som snarast bör avvecklas.

Hur då? Jo, kommunen ska genom gynnsamma lån till husägarna underlätta vinstallation av uppvärmningssystem med ackumulatortank för kombinerad sol- och bergvärme enligt principen att först ta allt vad solen ger, som är 40–50 procent av värmebehovet, och sedan komplettera, när solen inte ger tillräckligt under vinterhalvåret, med bergvärme genom värmepumpsteknik.

Observera att det inte handlar om bidrag till husägarna utan om lån som återbetalas på cirka tio år av skillnaden mellan fjärrvärmepriset, som ständigt växer, och värmepriset för sol-bergvärme.

Fjärrvärmeavveckling ger följande kostnadsbesparingar som uppgår till några miljarder kronor, eliminerar alla framtida driftkostnader och skulle i sig räcka för installation av alla ovannämnda sol-bergvärmesystem:

* Inga kostnader för byggnation och underhåll av fjärrvärmenätet,

* Man behöver inte jaga, köpa och hantera bränsle för fjärrvärmeverket, det vill säga:

a) inget behov av sopimport,

b) ingen hantering av farlig aska och filterrestprodukter,

c) inga utsläpp av koldioxid, svavel med mera till atmosfären,

d) ingen hamnanläggning för bränsle till fjärrvärmeverket,

e) inga miljöproblem vid bränslehantering, damm, ohyra, med mera, och

f) ingen risk för nya organismer i Mälaren från fartyg som transporterar importerat avfall.

* Flera förfulande byggnader som krävs för fjärrvärmeverket kan tas bort eller undvikas,

* Ständiga och störande gatuarbeten för underhåll av distributionssystemet elimineras.

Husägarna och samhället får för all framtid ett hållbart och miljövänligt uppvärmningssystem. Fjärrvärmeavvecklingen börjar lämpligen med att områden med gamla rörsystem utrustas med sol-bergvärme varvid fjärrvärmen successivt kan stängas av i dessa områden och rörsystemet lämnas att vila i frid.

Vän av ordning påpekar helt rätt att det krävs elenergi för värmepumparna. Den energin kan produceras i ett reducerat kraftvärmeverk som eldas med lokala energiresurser såsom avfall, grot och halm. Transporterna av dessa bränslen utförs med fordon drivna av lokalt producerad biogas och därmed blir kommunen självförsörjande när det gäller värmebehovet för dagens abonnenter hos Mälarenergi.

Sol-bergvärme kan användas i alla hus även i områden utanför tätorten. Observera att energibehovet för värmepumparna reduceras kraftigt genom att solvärmen används i första hand.

Sol-bergvärmesystemen kan börja byggas omgående och därmed reduceras fjärrvärmebehovet direkt. Systemväxlingen mellan fjärrvärme och sol-bergvärme ger många arbetstillfällen som är mycket enklare att administrera och har mindre teknisk och ekonomisk hasard i sig än de arbeten som krävs i ett projekt för en ny panna för fjärrvärme.

Tankarna om fjärrvärme under 1960-talet och den tidens idylliska oljepriser är inte gångbara i dag när ny teknik i form av sol- och bergvärme erbjuder miljövänlig och hållbar värme till väsentligt lägre kostnader än fjärrvärme.

Sol-bergvärme erbjuder vidare, till skillnad från fjärrvärme, stora utvecklingsmöjligheter för integration med kommande så kallade smarta elnät och effektiv användning av intermittenta energikällor som sol- och vindkraftverk.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons