Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nale: Osäkert och riskabelt med sjötrafiken på Mälaren

Annons

Mest rationella ur miljösynpunkt hade varit att bygga ut järnvägarna

Är det stora risker med fartygstrafik på Mälaren?Foto: VLT:s arkiv

Stora projekt håller på att förverkligas som skall möjliggöra för större fartyg att trafikera Mälaren som breddningen av Södertälje kanal, muddringar av sjöleden och hamninvesteringar I Västerås/Köping. Nu i slutändan har man också kommit på att det behövs en ny bro i Hjulsta.

En ny bo finns projekterad till en kostnad av 840 miljoner kronor, som inte är budgeterat. Byggtiden är minst tre år, men då är inte tiden för alla miljö- och naturprövningar och överklaganden inräknade? Det finns invändningar av miljö och naturskäl. Tiden för byggandet kan därför bli avsevärt längre och kanske upp till 5-10 år

Fler sjötransporter kan rädda klimatet skriver Anders Teljebäck och Elisabeth Salomonsson i VLT den 6 mars. Detta är inte helt sant då järnvägstrafik driven med el från förnyelsebar energi ger absolut inga växthusgaser. Sålunda det mest rationella ur miljösynpunkt hade varit att bygga ut järnvägarna i Mälardalen och Östersjön eller till Nordsjön Det finns flera osäkerheter som kan äventyra tankarna om ökad sjöfart på Mälaren:

•  Fartygens motorer ger stora utsläpp av kväveoxider påminnande om de utsläpp dieselmotorer från lastbilar och personbilar ger. Detta har nyligen lett till att förbudsdiskussioner om dieseldrift i vissa stadszoner.

Samma problematik kan drabba den kustnära och insjömässiga sjötrafiken då dess utsläpp är av än grövre beskaffenhet typ sur kväveoxid, svaveloxid och nanopartiklar. Genom övergång till naturgasdrift kan detta lösas, men kommer att höja kostnaden och ta lång tid. Nya järnvägsspår är däremot extremt miljövänliga för person- och godstransporter och mellan Västkusten och Mälardalen.

• Fartygstrafiken behöver minska olje- och kemikalieutsläpp (både från fartyg i drift och vid olyckor), spridning av främmande arter, avfallshantering och minskade gifter från båtbottenfärger.

• Mälaren är dricksvattenkälla och reserv för 2,5 miljoner människor och kan komma att föranleda restriktioner för sjötrafiken. Var finns reservvattentäkten när Mälaren är obrukbar som råvattentäckt? Sötvattentillgångarna inom EU kommer säkert att inom en snar framtid att bli klassade som fartygsbefriade transportleder på grund av giftiga avgasutsläpp.

Vilka transporttjänster kommer näringslivet att efterfråga framöver? Det kan vara andra tjänster än dem som sjöfarten på Mälaren kan ge. Vilka näringar och företagstyper kommer att vara avgörande för orternas expansion och utveckling.? Varför har orter som Örebro en snabbare expansion än Västerås och Köping?

Slutsatsen är att en utbyggd järnvägstrafik för person och godsbefordran är den optimala lösningen och som knyter samman de olika orterna med de stora gamla eller nytillkommande hamnarna vid Östersjön eller Nordsjön

Karl-Erik Andersson

Georg Lagnerius

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons