Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

NALE: Utbyggnad av solenergin bra för mer än miljön

Annons
Solenergi. Att bygga ut solenergin är inte bara bra för miljön utan skapar även arbetstillfällen hävdar NALE.foto: scanpix

Skapa ungdomsjobb och öka energi-beredskapen utan kostnader för samhället.Minska ungdomsarbetslösheten genom utbyggnad av solenergin samtidigt som energiberedskapen ökar och koldioxid-utsläppen reduceras avsevärt. Princip: Ta vad solen ger och komplettera med lokala energitillgångar.

Befintliga system för och forskning om solvärme, se till exempel avhandling av M. Lundh: ”Domestic Heating with Solar Thermal: Studies of Technology in a Social Context and Social Components in Technical Studies” (Uppsala universitet 2009). Den visar att 30-50 procent av hushållens energibehov för uppvärmning och tappvatten kan till-godoses med solfångarsystem.

I Sverige finns det cirka två miljoner enfamiljshus varav cirka en och en halv miljon kan förses med vattenburen värme från solpaneler på taken. Solenergin är helt harmlös för miljön och ger inga farliga restprodukter som vid till exempel eldning av avfall. Kol-dioxid-utsläppen reduceras dessutom avsevärt inom landet vilket är en fördel jämfört med svenska satsningar på förmenta reduktioner i andra länder.

Varje solfångarsystem kostar cirka 80 000 kronor och för en och en halv miljon en-familjshus blir kostnaden 120 miljarder kronor, varav cirka 40 miljarder för installation som kräver cirka 80000 års-arbetskrafter, alltså en avsevärd arbets-marknad som under en utbyggnadstid av tio år kan sysselsätta 8000 personer per år.

Därför föreslås följande nationella kampanj och handlingsprogram:

1. Regeringen satsar på en kampanj där hus-ägare uppmuntras att installera solvärme-system och arrangerar gynnsamma lån. Återbetalningstiden för installationerna kan sättas till tio år och medel kommer alltid att finnas för återbetalning genom husägarnas minskade inköp av annan energi för upp-värmning. Därigenom blir denna kampanj, som även ska innefatta utbildning enligt punkt två nedan, helt finansierad och många personer kan erbjudas meningsfullt arbete.

2. Starta omgående, centralt eller på lämpliga platser, utbildning av ett antal, till exempel 500, montörer för installation av solvärme-system. Arbetslösa ungdomar kan ges förtur. Under ett år kan 2000-3000 montörer utbildas och successivt slussas ut till de solfångarsystem som beställs.

Utbildningstakten anpassas löpande till efterfrågan på solfångarsystem. Denna utbildning kostar inte mer än andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder men ger till skillnad från dessa verkliga arbetstillfällen. Utbildningen är användbar även i andra sammanhang och ungdomarna får omgående arbetslivserfarenhet.

Utöver arbetstillfällen för installation av solfångarsystemen kommer tillverkning av olika systemkomponenter, till exempel ackumulatortankar, att ge arbetstillfällen hos tillverkarna av dessa delar. Även här kan ungdomar erbjudas arbetstillfällen och behovet uppskattas till samma som för installationerna.

En satsning på solenergi enligt modell ovan eliminerar behovet av import av sopor från bland annat Neapel, planer som media rapporterat om och framfört farhågor om under vecka 12, 2012. Deponering av askan vid avfallsförbränning kan orsaka skador på grundvattnet genom läckage från ask-deponier; askan från avfall får inte spridas i naturen.

Det lokala avfallet ska tas om hand men är lättare att kontrollera och askproblemet blir mindre. Svenskt avfall, en intresse-organisation för de kommunala avfalls-hanterarna, har en nollvision för avfall ty huvuddelen av detta kan materialåtervinnas och matavfallet kan användas för biogas-framställning. Om Sverige satsar på solvärme enligt ovan och fjärrvärmeverken konstrueras för eldning med lokalt avfall, halm, grot och hästgödsel, vilket med dagens teknik är möjligt, kan landet bli självförsörjande vad beträffar bostadsuppvärmning. Biogas, även den en lokal energitillgång, används så som drivmedel för transport av lokala bränslen till fjärrvärmeverken.

En lösning enligt ovan är helt oberoende av övrig energipolitik och kan börja användas omgående tillsammans med energi-effektiviseringar, till exempel återvinning av energi ur ventilationsluft och andra kända metoder.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons