Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När kommer visionen för landstinget?

Annons

Turerna kring landstinget upphör inte att förvåna. Som en av dem som medverkade till införandet av den västmanländska familjeläkarmodellen är jag förvånad utifrån fler infallsvinklar.

Landstiget har under det senaste året styrts av socialdemokrater, vänsterpartister, moderater och folkpartister

- en brokig samling som på ett valhänt sätt försökt att rätta till ekonomin. Frågan är om de har lyckats och i så fall till vilket pris. Uppenbart är att den interna kritiken blev för stor inom folkpartiet och moderaterna. De har därför ivrigt letat efter en fråga att spräcka det röd-blåa samarbetet på. Valet föll på familjeläkarna.

Familjeläkarmodellen bygger på ett teamarbete där primärvårdens alla verksamheter samordnas. Politiskt styrs detta via det uppdrag som teamet givits. I vilken driftsform verksamheten bedrivs är ointressant då landstinget, på detta unika område, lärt sig vad verksamheten kostar och vad det ska göra. Modellen visade sig vara framgångsrik och har krönts till landets bästa primärvård. Den modellen valde moderaterna och folkpartiet att skjuta i sank för att rädda sin politiska heder.

Den fria etableringsrätt som dessa partier förordar var aktuell i debatten redan för tio år sedan. Av den dåvarande majoriteten avfärdades den, då den innebar att teamtanken splittrades, kvaliteten i vården försämrades och den fria etableringen framstod som kostnadsdrivande. Från centerpartiet avvisade vi ett sådant förslag.

Nu när det finns uppenbara möjligheter till ett regimskifte i landstinget stänger moderaterna och folkpartiet genom sitt agerande dörren för ett tydligt borgerligt alternativ i landstinget. Detta är sorgligt. Om man nu fick lov att rädda sin politiska heder hade det förmodligen funnits mer lämpliga frågor att gå på.

Den kvarvarande majoriteten i landstinget upphandlar för närvarande familjeläkare. Kritiken är hård och förståelig. Landstingets svar är att "vi följer lagen". Det kanske vore mer lämpligt att se frågan utifrån ett patientperspektiv: Vilka har förtroende för varandra, vilket gagnar patienten bäst och vilka åtgärder måste landstinget vidta för att uppfylla dessa krav.

I stället väljer man den enkla vägen. Två stora organisationer, landstinget å ena sidan och Carema och Praktikertjänst å den andra, håller i taktpinnen och kör som en ångvält över patienterna, sjukvårdsteamen och därmed en väl fungerande verksamhet.

Men mångfald i vården - som familjeläkarmodellen innebar - skulle värna engagemang hos anställda och små företagare. Att ersätta landstingets stelbenta organisation med en annan är knappast den modell som kan hänföras till mångfald av driftsformer. Modellen att "låta tusen blommor blomma" har på ett flagrant sätt körts över av landstinget. Givetvis med stöd av lagen utifrån de ögon som landstinget läst lagen med. Här måste ett nytänkande till!

Svensk sjukvård gör i dag mer än någonsin. Aldrig förr har så många människor erbjudits en bra vård. För att finansiera det så erfordras förändringar i vården så att varje krona gör bästa möjliga verkan och rätt person finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Att skapa oro och därmed rasera det uppbyggda förtroende som finns mellan patient och familjeläkarteamen är ett steg i fel riktning.

Ska vården klaras på ett bra och ansvarsfullt sätt inför framtiden fordras mer av tanke före det att beslut tas. En vision för vården är därför nödvändig. När får vi se den för landstinget Västmanland?

JÖRGEN JOHANSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons