Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När tänker S infria sina vallöften?

Annons

Så här i mitten av mandatperioden finns det all anledning att reflektera över hur Västmanland och Västerås har utvecklats och ser ut år 2004. Den socialistiska majoriteten återfinns i både riksdagen, landstinget Västmanland och i Västerås stad. Har de infriat sina vallöften?

Borthandlade familjeläkare och ingen vårdgaranti genomförd. Vi har starkt kritiserat socialdemokraternas sätt att sköta upphandlingen av familjeläkarna. Patienternas rätt till trygghet med den läkare som de kanske haft i flera år måste värnas. Att fritt kunna välja vårdgivare borde vara en självklarhet.

Socialdemokraterna avskaffade 1994 den vårdgaranti den borgerliga regeringen införde. Folkpartiet har hela tiden arbetat för ett återinförande. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2002 att de skulle införa en vårdgaranti men inget hände. Nu i budgetpropositionen lovar man att införa en vårdgaranti i november 2005. Kan vi lita på detta eller kommer vårdgarantin att utebli även denna gång? Folkpartiet ställer inte upp på ett vårdsystem som uppfattar patienten som omyndig och oförmögen att ta ansvar för sina egna vårdbehov.

Fler misslyckanden i skolan. En annan viktig stridsfråga som vi drivit och bevakat, inte minst i Västerås, gäller den negativa betygsutvecklingen och den allt mer påfrestande arbetsmiljön för lärare och elever. Lärarna är och förblir skolans viktigaste resurs. För att kvalitetssäkra skolan måste vi verka för fler behöriga lärare. År 2003 var 78 procent behöriga i Västerås - en stor minskning jämfört med 1993/1994 då siffran var 90 procent.

Förskolan har fått större barngrupper. Verkligheten går helt stick i stäv mot ett annat socialdemokratiskt vallöfte som vi bevakar; mindre barngrupper i förskolan. I Västerås har folkpartiet bland annat tagit initiativ till riktlinjer för hur staden aktivt ska arbeta för att minska antalet barn per förskolegrupp. Vi har de senaste åren i vår alternativa budget avsatt resurser, om än blygsamma, öronmärkta för att påbörja arbetet för mindre barngrupper. Regeringen aviserar först nu pengar inför 2005 och förskolan kommer att tilldelas resurser för att anställa fler lärare. Det välkomnar vi. Folkpartiet ser dock inte att problemet löses genom att göra grupperna ännu större genom fler lärare. Grupperna i sig, inkluderande både barn och vuxna, måste de facto bli mindre.

Fler sjukskrivna. Ett oroande stort problem är ohälsan och långtidssjukskrivningarna. I Västmanland ligger vi inte långt efter de nordligaste länen som visar de största ohälsotalen. Bara i Västmanland betalar vi 4 miljarder kronor per år på grund av sjukskrivningarna. Cirka 25 000 personer i åldern 20-64 är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Folkpartiet arbetar aktivt för att samarbetet mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och kommun ska få förutsättningar att fungera när det gäller tidig behandling och rehabilitering.

Tyvärr svek socialdemokraterna den uppgörelse som träffades mellan dem, folkpartiet och centerpartiet om att tillåta finansiellt samarbete mellan de olika aktörerna för att se till att människor ska få operationer och/eller rehabilitering inom rimlig tid. Det är det samarbetet som benämnts FINSAM. Det hade kunnat spara en hel del resurser, personella såväl som ekonomiska. Och en hel del mänsklig frustration och lidande.

Vi kan också se att långtidssjukskrivningarna bland Landstinget Västmanlands vårdpersonal fortfarande ökar. En negativ trend jämfört med övriga landsting i landet. Vi vet att det i första hand är kvinnor som drabbas. Ohälsan är definitivt ett jämställdhetsproblem!

Så det saknas inte utmaningar att ta sig an där den socialdemokratiska politiken misslyckats de senaste åren. Och folkpartiet har konkreta förslag på hur utvecklingen kan vändas:

Bättre resultat och färre utslagna i en mer kunskapsorienterad skola. Det krävs en genomgripande förändring av skolan. En bra start i en lugn förskola. Ordning och reda för att främja lärandet, tidigt stöd för de elever som behöver det, prioritering av lärarnas tid för undervisning i förhållande till annat arbete. Och en modern lärlingsutbildning på gymnasiet som ger en bättre skola både för den skoltrötte och för den som tidigt vill satsa på att gå vidare till högre studier.

En god vård där vårdköerna är borta ger färre sjukskrivna. Vi vill skapa ett fungerande familjeläkarsystem, en vårdgaranti och ge de resurser till sjukvård och äldreomsorg som gör att högt ställda krav kan infrias.

Det finns mycket kvar att önska. Om två år är det val. Det behövs en förändring.

Kerstin Heinemann

Agneta Berliner

Torsten Källberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons