Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Näringslivet: Bygg ut slussen i Södertälje!

Annons

Hamnutredaren konstaterar att "Hamnar behövs dels där det finns varor som ska transporteras och dels där det finns folk som kan konsumera."

I Västmanland, som är ett av Sveriges främsta industrilän, möts Stockholm-Mälarregionens produktions- och konsumtionsområden. Västmanland ligger i centrum för det "transportkors" över Sverige med länkar ut mot omvärlden som har redovisats inom ramen för godstransportdelegationens arbete och som nu på nytt bekräftas i hamnutredningen bland annat genom nya studier från VTI. Såväl de nordsydliga som östvästliga transportströmmarna går genom länet.

Mälarhamnar med verksamhet i Västerås och Köping är en betydande container- och energihamn. Hamnen i Västerås har, efter Gävle, den näst största containervolymen på den svenska östersjökusten.

Inlandssjöfarten har en starkare position i övriga Europa än i Sverige och det är viktigt för oss, inte minst ur miljösynpunkt, att sjötransporter nyttjas så nära kunderna som möjligt. Inlandssjöfarten kommer, om rätta åtgärder vidtas i tid, att kunna växa i betydelse då andelen koldioxid från trafiken skall minska fram till år 2020 med minst 20 procent ställt i relation till 1990 års värden. Fem miljoner årston gods passerar slussen i Södertälje på väg in i eller ut ur Mälaren. Motsvarande godsmängd skulle belasta de redan tyngda vägarna med 600-700 lastbilar per dag.

För Mälarsjöfartens framtid och därmed även hamnverksamhetens utveckling är utbyggnaden av Slussen i Södertälje en absolut nödvändighet med hänsyn till möjligheten att ta in fartyg i Mälaren med en bredd av 23-24 meter och en längd på 160-170 meter. Uteblir investeringen kommer Mälarsjöfarten att minska i omfattning och så småningom helt tyna bort eftersom de nya fartyg som byggs kräver större mått på Slussen. Dessutom är det stor risk att berörda företag flyttar sin verksamhet bort från regionen och i något fall även utanför Sverige.

Slussen i Södertälje har utöver sin betydelse för sjöfartens utveckling på Mälaren även betydelse för reglering av vattenståndet i Mälaren och Hjälmaren. Genom investeringen på 660 miljoner kronor (2003 års penningvärde) ges också möjligheter till en ökad avtappning från 70 kubikmeter per sekund till 400 kubikmeter per sekund.

Stockholms stad har nyligen inlett ett arbete med begäran om ny vattendom för Mälaren och Hjälmaren där vattenståndet regleras via en tänkt ombyggnad av Slussen i centrala Stockholm enligttvå olika alternativ, där maxalternativet också klarar ett eventuellt avbördningsbehov i Södertälje. Åtgärden är ett stort stadsbyggnadsprojekt med mycket lång genomförandetid och höga kostnader, medan Slussen i Södertälje kan vara ombyggd 3-5 år efter beslut och till ett betydligt lägre pris.

På köpet skapas då förutsättningar för en positiv utveckling av Mälarhamnarnas och Mälarsjöfartens viktiga verksamhet!

Merit Israelsson

vd, Handelskammaren Mälardalen

Johan Welander

logistikchef, OK-Q8 AB

Göran Sandström

Platschef, Nordkalk AB, Köping

Arne Rantzow

affärsområdeschef Lantbruk, Lantmännen

Lars Lundberg

vd, Gyproc AB

Jan Thunberg

vd, Transatlantic European Services AB, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons