Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nattöppen jourcentral är ingen lösning

Annons

Divisionschefen Lars-Olov Svensson bemötte i debattinlägg den 25 oktober VLT:s och läsarnas beskrivning av kaoset på akutmottagningen i Västerås. Vi tycker i likhet med honom att personalen på akuten gör ett mycket bra arbete.

Han hävdar att en nattöppen jourcentral med familjeläkare på centrallasarettet skulle förbättra kvalitet och arbetsmiljö för akutens personal. Att tro att detta löser akutens problem visar på okunskap från divisionens sida om primärvårdens funktion och uppgift.

I motsats till vad L-O Svensson påstår så är familjeläkarverksamheten tillgänglig 24 av dygnets 24 timmar hela veckan. Vårdcentralerna är öppna måndag till fredag, Jourcentralen på Oxbacken tar över ansvaret mellan klockan 17 och 23 och är även öppen helger kl 9-23 för läkarbesök. Vardagskvällar och nätter från kl 17 samt hela dygnet under helger finns dessutom familjeläkarjour för vårdinsatser inom kommunala boenden, psykiatriska akutärenden samt polisiära behov. I tillägg till detta är Hälso- och sjukvårdsupplysningen (HSU) tillgänglig för telefonrådgivning under all jourtid. Detta kan inte kallas för ?en begränsad del av dygnet?. Dessutom är belastningen på akutmottagningen enligt artikeln störst eftermiddagar och kvällar - men då är Jourcentralen öppen!Nattöppen jourcentral är alltså ingen lösning. Att införa en primärjour nattetid för familjeläkarna skapar endast ökad läkarfrånvaro dagtid på vårdcentralerna och drabbar kontinuiteten och närvaron som är grunden i primärvårdsarbetet. Primärvårdens vårdgaranti innebär krav på läkarkontakt inom sju dygn - motsvarande garantitid för lasarettsklinikerna är tre månader. Familjeläkaren skall alltså finnas på sin arbetsplats dagtid och inte vara kompensationsledig för journätter. För att minska akutmottagningens belastning finns ett remisstvång, det krävs alltså remiss från familjeläkare för att komma till akuten. Undantag är ambulansfall samt de akutfall som HSU hänvisar direkt. Det är välkänt att endast enstaka primärvårdsfall söker akuten nattetid. En nattöppen jourcentral är således ett missriktat förslag, om inte målet är att öka antalet besök på den redan arbetstyngda akutmottagningen? Nej, orsaken till akutens problem ligger snarare i den nya sjukvårdsstrukturen där alla nu skall söka akut sjukhusvård i Västerås.Vår slutsats är att Jourcentralen bör behålla sina öppettider och ligga kvar på Oxbacken, vilket innebär en tydlig gränsdragning mellan den akuta sjukhuspatienten och primärvårdspatienten. Nattarbetande familjeläkare skulle medföra en försämring av vården. En stärkt och välfungerande Hälso- och sjukvårdsupplysning lotsar patienten rätt. Remisstvånget skall fungera - vid brister måste vi tillsammans följa upp detta och finna lösningar. Vi tror även på vikten av en upprepad regelbunden och tydlig information till medborgarna om hur man skall söka vård vid akut sjukdom. Sist men inte minst - se till att akutmottagningens lokaler blir ändamålsenliga!

Jonas Orve

Erik Sellin

Nattarbetande familjeläkare skulle medföra en försämring av vården. En stärkt och välfungerande Hälso- och sjukvårdsupplysning lotsar patienten rätt, skriver Jonas Orve och Erik Sellin, familjeläkare i Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons