Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturen ger oss välfärd

Annons

Västerås kommun med dess tätort är nu föremål för exploatering med bebyggelser och olika former av verksamhet. Fram till sista april kan västeråsarna, företag, organisationer och alla som känner sig berörda ta del av Översiktsplanen för tätorten, Öp 54, med dess bilagor om trafik, bebyggd kulturmiljö och grönstrukturplan.

Miljöpartiet anser att det finns bra ambitioner i planen, men även vissa risker med förtätningar. Vi vill se ordentliga analyser av konflikterna med att bygga staden inåt och förtäta staden. Tyvärr så är det i flera fall oklart vad Öp:n kommer att ha för relevans i stadsplaneringen.

Vi kommer att redovisa våra synpunkter under våren när vi lämnat in remissen, men redan nu står det klart att Västerås kommun måste förstå innebörden av att människor i Västerås är oroade över att de flesta gröna lungor med stadsnära natur och parker med flera är hotade. Det kommunen anser vara mycket värdefulla värdekärnor i grönstrukturplanen måste ges ett ordentligt skydd.

Naturreservatsbildningar är viktiga, liksom biotopskydd för hotade arter. Staten kan numera ge kommuner bidrag för att skapa lokala naturreservat. Västerås måste ha en lokal strategi för att bevara och skydda känslig naturmiljö! Detta saknas i praktiken idag.

Kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet i Västerås att ta hjälp av statens bidrag till miljöinsatser i känsliga naturområden?

Varför är det viktigt att värna om den biologiska mångfalden? Naturen kan liknas vid ett jättelikt urverk där varje art är ett kugghjul som får maskineriet att fungera. Utan en mångfald av dessa levande växter, svampar, insekter och djur kan inte naturen fungera.

Biologisk mångfald behövs för att fullgöra naturens kretslopp. Varje art är i sig ett kugghjul i naturens känsliga maskineri. För att ekosystem ska vara stabila krävs hög artrikedom och mångfald.

Vi behöver bevara mångfalden därför att vi nyttjar den eller kan komma att nyttja den. Generna är den yttersta "råvaran" för den bioteknik som nu tillämpas inom läkemedelsindustri, jordbruk och flera andra samhällssektorer.

I dag använder vi endast en bråkdel av den genetiska variationen, och vi vet inte vad vi kan få användning för i morgon. Att slå vakt om den biologiska mångfalden handlar kort sagt om att bevara en jättelik resursbas för framtida generationers utveckling, användning och välbefinnande.

Det finns åtskilliga tjänster som ekosystemen "skänker" människan och samhället utan att vi kanske reflekterar över det: Mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar i mark och vatten är ett exempel; den för trädgårdsnäringen oundgängliga insektspollineringen är ett annat.

De ekologiska tjänsterna kännetecknas ofta av att de i olika ekonomiska kalkyler förutsätts vara gratis, de bara "finns där". Likväl är de mer eller mindre beroende av att vi bevarar mångfalden.

Livets variationsrikedom ger oss människor ovärderliga skönhetsupplevelser. Naturen som inspirationskälla för konst, litteratur och annat mänskligt skapande genom årtusendena går knappast att överskatta.

Havsörnen är värd att bevara, kanske just för möjligheten att få uppleva den i vår vackra Mälaramiljö. Den lokala Djäknebergsparken eller Pettersbergsskogen ger människor livskvalitet som stärker välbefinnandet. Mälarens vatten och lokala parkmiljöer ger oss en rik livsmiljö med möjlighet att uppleva olika naturtyper och arter. Detta om något kanske i första hand ska ses som en del av vår välfärd.

ANDREAS PORSWALD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons