Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till bostäder i och kring vattentornet på Djäkneberget

Annons

Ska det byggas bostäder i och kring vattentornet på Djäkneberget? Åsikterna går isär. För att kunna bygga krävs en detaljplan och ett förslag till detaljplan, som medger byggandet av radhus i anslutning till och smålägenheter i vattentornet har tagits fram och sänts ut på samråd.

Samråd har resulterat i mycket starkt kritiska yttranden från länsstyrelsen och länsmuseet, yttranden som berör såväl historiska som kulturhistoriska och ekologiska aspekter. Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan komma att medföra påtaglig skada på riksintresse och länsmuseet anser det högst olämpligt att uppföra nya bostäder och att riva vattenborgen. Den lokala villaägarföreningen avvisar helt projektet liksom även Svenska naturskyddsföreningen.

Efter att ha läst dessa yttranden anser jag att planarbetet bör avbrytas. Det saknas enligt min bedömning förutsättningar för att gå vidare med projektet. Det finns också en stark folklig opinion mot projektet. Det är därför som jag svarat nej på fråga i VLT om bostäder vid vattentornet. Vi moderater kommer även att säga nej när ärendet kommer upp igen i byggnadsnämnden. Staden ska planeras i samråd med västeråsarna.

Frågan om övervintringsplatser för grodorna har varit central under planarbetet och även om projektet avbryts som jag vill så bör minst ett nytt övervintringsställe anläggas öster om Djäknegatan. Kostnaden för denna åtgärd är mycket begränsad och det bör vara intressant för forskare att följa hur åtgärden utvecklas då det råder delade meningar om hur lång tid det tar innan grodorna börjar använda ett nytt övervintringsställe.

Vattentornet bör göras tillgängligt för allmänheten. Bland de personer och organisationer som motsatt sig byggnadsplanerna finnas nog underlag för att bilda någon form av Vattentornets Vänner, som skulle kunna svara för visning av vattentornet och vattenborgen. Trappstegen upp till vattentornets tak är många men utsikten uppifrån taket är fantastisk. Som framhållits i olika yttranden bör förrådsverksamhet i anslutning till vattenborgen avvecklas och området snyggas till.

Claes Kugelberg (m)

andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons