Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till sammanslagning med Örebro universitet

Annons

Mälardalen är en motor för Sverige där varje investerad krona ger tillväxteffekter som kommer hela landet till del. Mälardalens högskola är ett expansivt lärosäte och en nyckel till fortsatt god utveckling. Av regionala, sociala och arbetsmarknadsskäl är det också viktigt att Mälardalens högskola får goda villkor. De två hemmalänen, Västmanland och Södermanland, har en låg andel högskoleutbildade.

I dag är Mälardalens högskola underfinansierad. Forskningsanslaget är det lägsta bland alla lärosäten jämfört med likvärdiga högskolor. Vi kristdemokrater ser positivt på att fler under senare år fått tillgång till högre utbildning, men utbyggnaden har inte fått en fullständig finansiering.

Högskolornas resurser har urholkats med 20-25 procent sedan socialdemokraterna fick makten för tolv år sedan. Att i det läget förbereda en fusion mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet leder till misstanken att det delvis är för att skyla över bristerna i högskolepolitiken.

Styrelserna för Mälardalens högskola och Örebro universitet uppdrog i januari 2005 till en organisationskommitté att utreda frågan om en sammanslagning mellan de båda lärosätena. Efter att ett hundratal remissinstanser yttrat sig stod det klart att det inte fanns stöd för en fusion. Då beslutades att senarelägga planerna. Det var bra. Men det räcker inte.

Kristdemokraterna anser att en fusion skulle ha negativa effekter för Mälardalens högskola och för Västmanland och Sörmland. Ett gemensamt lärosäte kommer att leda till ett smalare utbildningsutbud på varje ort, vilket innebär att studenterna måste söka sig någon annanstans. Risken är då att de i stället söker sig till andra universitet.

Vid en sammanslagning skulle därtill, enligt organisationskommitténs förslag, kurser på mastersnivå endast erbjudas i Örebro och en ort till. Mälardalens högskola har en tydlig teknisk profil som skulle riskera att försvinna i det betydligt större Örebro universitet.

Det finns också en risk att man tappar studenter vid en fusion. Mälardalens högskola borde i stället fortsätta satsa på en bred grundutbildning och ett stort utbud av fristående kurser. Högskolan borde få möjlighet att bedriva mastersutbildning på fler områden. Problemet är att regeringen hittills inte brytt sig om att svara på högskolans förfrågningar om ytterligare vetenskapsområden och universitetsstatus. Om regeringens följt Högskoleverkets råd hade högskolan redan haft ytterligare ett vetenskapsområde. Då hade steget till universitet varit kort.

Kristdemokraterna vill, i motsats till socialdemokraterna, att det är kvalitet som ska avgöra ett lärosätes utveckling. En högskola som klarar kvaliteten för att ge masterexamen ska få ge den. I en allt mer globaliserad värld kommer utländska kontakter och samarbeten att betyda mer. Det kan även vara så att en mindre grupp forskare har större möjligheter att profilera sig och få anslag.

Även detta talar för att Mälardalens högskola bör profilera sin forskning i stället för att gå ihop med andra.

Kristdemokraterna förespråkar en ökad profilering bland och konkurrens mellan lärosätena, kombinerat med ett ökat samarbete för att skapa bättre förutsättningar för både bredd och fördjupning. Samverkan ökar förutsättningarna för att få till stånd starkare miljöer för olika ämnen.

Törsten efter kunskap är ett av de mest framträdande dragen i den mänskliga naturen. Med ny kunskap kan vi bättre förstå och förvalta vår värld. Lösningen för framtiden är inte stordrift. I stället ska kvaliteten vara ledstjärnan i den fortsatta utvecklingen av Mälardalens högskola. Därför avvisar vi en fusion med Örebro.

Torsten Lindström

Gunnar Roos

Lotta Jonsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons