Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nödvändig skattehöjning i landstinget

Det återstår enbart en höjning av landstingsskatten om man vill öka vårdens resurser, hävdar Jonas Ekström, läkare och närsjukhuschef på Sala närsjukhus

Annons

Det är med stor fascination och förvåning jag läser de talrika debattinläggen från ledande socialdemokrater och vänsterpartister där man med kraft kritiserar den nya landstingsmajoritetens förslag till höjning av landstingsskatten. Aldrig trodde jag att jag skulle få höra kritik mot högre skatter från vänster, men det är väl som reklamen för ett större telefonbolag basunerat ut under hösten; ?allt rött blir blått?!

Grundargumentet för dem som kritiserar skattehöjningen, är att man menar att den inte behövs då man istället skall anpassa kostymen utifrån det minskade befolkningsunderlaget. Anpassa kostymen innebär för landstinget att lägga ner verksamheter och avskeda personal. Jag vill gärna att Glenn Andersson och Olle Thorell, som varit de främsta kritikerna av en skattehöjning, förklarar för mig och alla västmanlänningar vilka verksamheter ni vill lägga ner om inte skatten höjs. Trots många år i ledande ställning i landstinget, verkar det inte vara känt att vi har ständiga problem med överbeläggningar på medicinklinikerna, operationsköer och på vissa områden stora problem med tillgängligheten. Kort och gott: kostymen som skall anpassas är redan för liten!

Det tycks också vara ?fult? att ge mer pengar till vård! Det är aldrig någon som kritiserar en höjning av taket i föräldrapenningen eller höjt barnbidrag, men om man vill öka andelen skattemedel som går till vård blir det debatt. Landstinget har få inkomstkällor och vården är dess huvuduppdrag. Det blir därför svårare för landsting, jämfört med stat eller kommun, att omfördela medel mellan olika verksamheter. Då återstår således enbart höjning av landstingsskatten om man vill öka vårdens resurser, såvida inte något nedlagt regemente genererar ett tillfälligt tillskott av ?projektmedel? som oftast under stor byråkrati fördelas och bereder sysselsättning för ett antal administratörer.

Landstingets verksamheter kan förvisso bli effektivare, men för det krävs klara strategier, långsiktiga beslut och en satsning på en bättre ledning och styrning. Det löses inte på tre månader. Det är exempelvis anmärkningsvärt att man under alla dessa år inte kommit längre vad gäller enhetliga sätt att beskriva verksamheterna och den vård som produceras, något som skulle kunna utgöra ett viktigt underlag både för uppföljning och prioriteringar. Jag vill hävda att det idag inte finns någon som har en heltäckande bild av vilken vård som produceras i Landstinget Västmanland. Det finns inte heller någon klar analys av vilken vård som borde produceras. Om man inte ens har dessa saker klara för sig, blir det givetvis mycket svårt att styra en verksamhet och få ekonomin i balans.

Anmärkningsvärt är också det bristande IT-stödet inom den västmanländska vården. Man kan utan problem boka flygresor runt hela jorden från sin hemdator, men i Landstinget Västmanland vet inte läkaren på sjukhuset i Västerås vilken medicin läkaren i Sala skrivit ut eller vilka prover som tidigare tagits. Det leder till sämre vård och risker för patienterna. Ett införande av en gemensam datajournal i Landstinget Västmanland är ett exempel på investeringar som på sikt kommer kunna ge effektivitetsvinster och ökad vårdkvalitet, men som kräver extra resurser i införandet. Att kritisera tillförsel av ekonomiska medel till vård ter sig således något märkligt, då vården både kan göra mer för fler och vi får en allt äldre befolkning. Det finns också en övertro på att effektiviseringar och allt mindre vård på sjukhus löser vårdens problem. Frågan är också hur mycket mer som kan sparas på svensk sjukvård. Bland OECD-länderna placerar sig Sverige i botten vad gäller antal vårdplatser per 1000 invånare, bara Mexico kommer efter.

Vården behöver mer resurser - och bli effektivare! Min förhoppning är att en ökning av landstingets intäkter används för att komma till rätta med ovan nämnda problem, så att vården i Västmanland kan bli effektivare och bättre kunna ta hand om en allt äldre befolknings ökande hälsoproblem.

Jonas Ekström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons