Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nödvändigt att slå ihop församlingar

Annons

Stiftsstyrelsen i Västerås har efter hemställan från såväl Domkyrkoförsamlingens som Viksängs församlings kyrkoråd beslutat att de båda församlingarna från och med år 2006 skall gå samman till en församling med namnet Västerås Domkyrkoförsamling.

Ytterligare några församlingssammanläggningar sker i Västerås kyrkliga samfällighet, som under en tid diskuterat framtidens församlingsorganisation.

Svenska kyrkan har en otymplig organisation. Det vet alla som försökt att sätta sig in i hur kyrkan styrs. Okunnighet om organisationen har kanske fått många att avstå från kyrkoval. Kyrkans svåröverskådliga struktur har en komplicerad styrorganisation med många förtroendevalda, som i en samfällighet kan vara flera än antalet anställda. Förtroendevalda och administration i kyrkofullmäktige, kyrkonämnd, många kyrkoråd och pastoratsnämnder kostar pengar. Till denna kostnad skall läggas kostnader för stiftets styrning och för kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ).

Genom att som här samla två församlingars ekonomiska resurs till en församlingsresurs skapas bättre förutsättningar för en mer flexibel resurshantering, för kostnadsbesparingar och för att åstadkomma en rationellare administration. Ambitionen med sammanläggningen är också att försöka skapa en stark och uthållig arbetsorganisation. Stora krav kommer framöver att ställas på inte minst de förtroendevalda, som har att ta ansvar för församlingsstrategiska frågor, upprätta inriktningsmål, fördela verksamhetsresurser, följa upp och utvärdera verksamheten.

I den nya Domkyrkoförsamlingen finns två kyrkor, Domkyrkan och Viksängskyrkan. Kyrkorna har olika profilering och kommer så att ha. Kravet idag på församlingarna är att de förväntas erbjuda ett rikt gudstjänstutbud tillika annan verksamhet. Alla församlingar, särskilt då riktigt små, orkar inte med detta varken ekonomiskt eller personalmässigt. I den här nämnda nya församlingen kan de två kyrkorna inrikta sig på det de är mest lämpade för. Församlingsmedlemmarna och givetvis andra intresserade får ett fortsatt rikt utbud av gudstjänster och andra verksamheter att välja emellan.

Om Svenska kyrkan i framtiden skall ha råd att fortsätta sin för alla människor så viktiga och värdefulla verksamhet måste ett nytänkande till. I en tid då många lämnar Svenska kyrkan med minskade kyrkoavgifter som följd måste förtroendevalda ta initiativ till och ansvar för att reducera kyrkans organisation, spara pengar i administrationen och stoppa medlemsflykten. Sparade pengar behövs bättre i kyrkans dagliga verksamhet bland människor än i en dyr organisation. Församlingsmedlemmar, som är okunniga om vad som sig tilldrar i kyrkan, är nog inte villiga att betala kyrkoavgift. Därför behövs en förbättrad information om vilka tjänster kyrkan erbjuder och hur resurserna förvaltas. Några församlingar i staden har förstått problematiken och går samman 2006. I nästa mandatperiod måste fler församlingar följa efter. Om inte så sker finns risk för att Svenska kyrkan i Västerås drabbas av framtida indragningar i verksamhetsutbudet av ekonomiska skäl.

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons