Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norström (s): Vård är bättre än fria sprutor

Dan Karlsson (v) och Catrin Strömvall (s) föreslår i en motion daterad den 29 oktober 2007 att Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett sprututbytesprogram för missbrukare inom Västmanlands län.

Annons

Enligt motionen är sprututbytesprogrammet bland annat ett verksamt medel för att förbättra villkoren för dem som av många och skiftande anledningar utvecklat ett beroende av narkotika. Programmet, vilket tillämpats i Skåne, för utbyte av sprutor och kanyler bidrar enligt motionen verksamt till att minska spridning av smitta bland narkomaner.

Enligt gällande lagstiftning är det tillåtet att använda program för utbyte av sprutor och kanyler under förutsättning att tillstånd meddelats av Socialstyrelsen samt att berörda kommuner biträtt ansökan och att samråd skett med resterande kommuner i länet.

Beredningsprocessen i Landstinget Västmanland har kommit fram till att avslå motionen. Jag delar den bedömningen av följande skäl.

I en internationell jämförelse har Sverige en sträng narkotikalagstiftning. I Sverige är all hantering av narkotika kriminaliserad och straffbar. Även eget bruk av narkotika är straffbart sedan flera år tillbaka. Svensk narkotikalagstiftning skall precis som alkohollagstiftningen ses som en skyddslagstiftning.

I mitt arbete som narkotikaåklagare i Västerås är min uppgift att bekämpa narkotikabrotten i Västmanlands län. Jag har genom åren träffat ett mycket stort antal missbrukande kvinnor och män. Flera av dem har berättat för mig om hur svårt det är att sluta med ett missbruk av narkotika.

Det krävs ofta ett aktivt och tufft behandlingsprogram i kombination med en stark vilja hos missbrukaren för att kunna sluta med narkotika.

Lagstiftarens syn på narkotika är glasklar. All hantering av narkotika skall bekämpas och vara straffbart. Att då Landstinget i motsats till lagstiftarens uppfattning skulle ge missbrukarna fria sprutor och kanyler så att de kan fortsätta missbruka narkotika är minst sagt motsägelsefullt. Jag ser det inte på annat sätt än att Landstinget därigenom skulle ge legitimitet åt fortsatt missbruk av narkotika.

Landstinget skulle då främja missbruket aktivt genom att ge missbrukarna verktygen och samtidigt försvåra för den enskilde att sluta med sitt missbruk. Enligt min uppfattning skulle det inte bara vara felaktigt utan även inhumant.

Missbrukarna har ofta sagt till mig att de akuta insatserna fungerar hyfsat bra. Svårigheterna inträder när de akuta insatserna från samhället är över. Hur skall missbrukaren klara ett narkotikafritt liv efter behandlingen om det inte finns en fungerande eftervård med aktiva insatser från kommuner och Landsting? Landstinget bör tillsammans med berörda kommuner förbättra missbrukarvården och införa vaccinationsprogram mot Hepatit A och B samt Metadonprogram till injicerande missbrukare. Därutöver krävs en betydligt bättre fungerande eftervård med en klar ansvars- och kostnadsfördelning. Detta är hela samhällets ansvar.

Av ovan nämnda skäl blir därför min uppmaning till samtliga ledamöter i landstingsfullmäktige att ge missbrukarna vård istället för fria sprutor och kanyler.

Carl-Johan Norström (s)

Narkotikaåklagare i Västerås

Ledamot i Individ- och familjenämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons