Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu formas en ny skolpolitik i Västerås

Annons

Skolan kom att bli en av de stora frågorna i den valrörelse som ledde fram till maktskifte, både i Västerås och i riket. Västeråsalliansen (m, fp, c, mp och kd) har fått förtroendet att leda Västerås stad de närmaste fyra åren. För oss som har fått till uppgift att leda de tre pedagogiska nämnderna i Västerås är det inspirerande och vi tror dessutom att många västeråsare har höga förväntningar om en ny skolpolitik.

Vi har som ambition att Västerås ska utvecklas till att bli en av Sveriges bästa skolstäder. Efter tolv år av socialdemokratisk skolpolitik har vi dock en lång vägs vandring framför oss. Det finns många goda exempel från skolan i Västerås. Många som arbetar inom skolan gör mycket goda insatser. Trots det kan vi konstatera att drygt 28 procent av eleverna som i Västerås lämnade grundskolan 2006 saknade godkända betyg i något ämne, vilket är en högre andel än genomsnittet för riket (24 procent). Motsvarande problem med bristande resultat kan vi också se inom gymnasieskolan.

I skrivande stund pågår arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan för de pedagogiska verksamheterna i Västerås med utgångspunkt i skolans nationella uppdrag. I planen, som slutligen ska antas av kommunfullmäktige i juni, vill vi peka ut vad som är särskilt angeläget att utveckla inom skolan i Västerås.

Utvecklingen av skolan sker dock inte i första hand av oss politiker, utan av lärare, elever, skolledningar och övrig personal i Västerås förskolor och skolor. Vår avsikt är därför att arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan, ska kunna bedrivas med stor öppenhet.

Utgångspunkten för arbetet med utbildningsplanen är att tydligare fokus ska riktas mot skolans kunskapsförmedlande uppdrag, men också att varje elev ska uppleva en arbetsmiljö som präglas av studiero och trygghet. Lugn och ro i klassrummet tror vi är en avgörande förutsättning för att skapa en god lärmiljö för våra elever.

Utvecklingen av skolan sker i ett samspel mellan tre nivåer; stat, kommun och skola. På den statliga nivån har regeringen aviserat en rad förändringar, som möjligheten att flytta på dem som mobbar och kränker andra, en ny gymnasiereform 2009, betyg från år 6 och nya kursmål och nationella prov i matematik och svenska från år 3 i grundskolan.

I Västerås sker likaså ett målinriktat arbete på politisk nivå. Redan nu har Västeråsalliansen fattat konkreta beslut. Vi vill utveckla en läsa-skriva-räkna garanti i år 3, för att tillförsäkra att ge alla elever får bra start under de tidiga skolåren. Vi har beslutat att betygsintagning har ersatt närhetsprincipen vid intagning till de kommunala gymnasieskolorna. Vi har också påbörjat en översyn av organisationen av det individuella programmet. Under våren kommer vi dessutom att starta upp ett arbete för att finna vägar för att kunna stödja lärare och rektorer i arbetet med att minska ordningsproblemen i skolan. Vi vill se en fortsatt utbyggnad av förskolan för att säkerställa full behovstäckning. Utöver detta vill vi se till att det finns ett brett utbud attraktiva former av förskolor, familjedaghem och öppna förskolor i kombination med ökade möjligheter för familjer att ta hand om sina små barn.

Vad som görs på skolnivå är dock av allra störst betydelse. Västeråsalliansen tar därför initiativ för att öka skolornas frihet och genom detta lärares och rektorers utrymme att självständigt driva utvecklingen av sin skola. Som en del i denna strävan har kommunstyrelsen nyligen beslutat att starta en förstudie avseende en försöksverksamhet med kommunala friskolor.

Vi vill göra allt vi kan för att alla elever ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och att föräldrar, lärare, rektorer och andra ska vara nöjda med skolan i Västerås. Har du själv funderingar eller lösningar på hur vi ska nå dit? Tveka inte att kontakta oss.

@Byline - endast namn:Mikael Damsgaard (m)

Ordförande i grundskolenämnden

@Byline - endast namn:Vicki Skure Eriksson (c)

Förste vice ordförande

i grundskolenämnden

@Byline - endast namn:Roger Haddad (fp)

Ordförande i utbildningsnämnden

@Byline - endast namn:Agneta Luttropp (mp)

Förste vice ordförande

i utbildningsnämnden

@Byline - endast namn:Peter Jannborg (m)

Ordförande i förskolenämnden

@Byline - endast namn:Solveig Nygren (kd)

Förste vice ordförande i förskolenämnden

Debatt

Tydligare fokus ska riktas mot skolans kunskapsförmedlande uppdrag, framhåller företrädare för de fem partierna i Västeråsalliansen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons