Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu inför vi enklare och mer rättvisa patientavgifter

Annons

Vi genomför nu en mindre omläggning av patientavgifterna. Syftet är att göra det enklare både för patienter och för dem i vården som ska ta betalt.

Vi vill också göra avgifterna mer rättvisa, med samma avgift för samma typ av vård. Denna omläggning innebär både sänkningar och höjningar av avgifter, men sammantaget landar patientavgifterna ungefär på samma nivå som tidigare.

Förslaget innebär också att vi samordnar oss med våra grannlandsting och tar ut patientavgifterna enligt de principer vi gemensamt kommit överens om.

Vi slopar avgiften för prov i kontrollerande syfte. Avgiften är svårtolkad och missgynnar vissa grupper.

Jämställdhet är grundläggande för Landstinget Västmanland. Vi likställer därför aortascreening, som omfattar män, med mammografi när det gäller avgifter. Vi inför en depositionsavgift på ortroser - eftersom alltför få idag återlämnas. Patienten återfår avgiften när ortrosen lämnas tillbaka.

Precis som flera andra landsting inför vi också en mindre avgift för de patienter som använder så kallad CPAP-apparat. När avgiften 2003 infördes i Stockholms läns landsting av den dåvarande vänstermajoriteten återlämnades mer än 700 CPAP-utrustningar på tre veckor.

Vi inför också en generell avgiftsfrihet vid hemsjukvård. Redan tidigare har besök av distriktssköterska varit avgiftsfri. Nu tas också formellt beslut om att besök av arbetsterapeut inte ska kosta något för patienten och att läkarbesök inom hemsjukvården ska vara avgiftsfria.

I fortsättningen blir det samma avgift för alla besök till specialistläkare. Detta innebär en ökad rättsäkerhet, rättvisa och enkelhet. För att minska belastningen på vården under jourtid, och för att lotsa så många patienter som möjligt att söka vård under kontorstid, höjs jouravgiften med 50 kronor.

Vi tar också ut avgift för sjukvårdande behandling av dem som får vården vid vuxenrehabiliteringen, precis som om vården ges vid till exempel en familjeläkarmottagning. Däremot är de råd- och stödinsatser som ges enligt Lagen om stöd och service (LSS) självklart avgiftsfria också i fortsättningen.

Det finns säkert enskilda som får en viss höjning av den sammanlagda patientavgiften med förslaget, precis som det finns några som kommer att betala lite mindre i patientavgift. De ekonomiska effekterna kommer dock att bli mycket små.

Alla som måste uppsöka vården fler gånger skyddas av högkostnadsskyddet - ingen behöver betala mer än 900 kronor i patientavgifter under ett år. Den stora vinsten för landstinget och patienterna med det nya förslaget är en ökad enkelhet och ökad rättvisa och att det blir lättare att förstå vilken avgift som ska betalas.

Tomas Högström (m)

landstingsstyrelsens ordförande

Torsten Källberg (fp)

landstingsråd

Birgitta Andersson (c)

landstingsråd

Ingvar Nordén (kd)

landstingsråd

Barbro Norström (SjU)

landstingsråd

Thomas Wihman (mp)

landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons