Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ökar kvaliteten i förskolan

Annons

Förskolan är till för barnen. Genom en välutvecklad pedagogisk verksamhet och en god kvalitet ska förskolan bidra till att barnen får en god start på sin vandring genom livet.

Förskolan är också den verksamhet som har högst andel nöjda brukare av all välfärdsservice. Det är ingen tillfällig ökning utan förskolan har under flera år fått den högsta placeringen. Vi vet också att en överväldigande majoritet av barnen trivs bra i förskolan.

Här i Västerås kännetecknas förskolan av stor valfrihet. Barnfamiljerna kan välja mellan många kommunala och privata utförare som erbjuder olika pedagogik och inriktning av verksamheterna. Därtill kan barnfamiljerna välja familjedaghem om de så önskar.

Att förskolan uppskattas märks också när vi träffar föräldrar. De berättar ofta att de i stort är nöjda med verksamheten.

Det negativa som föräldrar berättar om är oro för stora barngrupper och för lite personal. Det är förståeligt om föräldrar bekymrar sig över att deras barn inte får tillräckligt med omsorg och stöd i utvecklingen när barngrupperna känns alltför stora.

Vi som är sossar är heller inte nöjda förrän vi har en förskola där varje barn blir sett. Därför är det glädjande att vi i år och nästa år kan infria vårt vallöfte om att öka kvaliteten i Västerås förskolor.

Faktum är att vi nu står inför den enskilt största satsningen någonsin på förskolan i Västerås. I den budget för år 2006 som socialdemokraterna och vänsterpartiet står bakom ökar resurserna till förskolan med 52,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med över 10 procent på ett enda år.

Ett viktigt mål med satsningen är att antalet barn

i barngrupperna successivt ska minska. Det ska ske genom att vi anställer fler förskollärare och andra pedagogiska medarbetare.

Ett annat mål är att tillgodose det ökade behovet av platser i förskolan. Antalet barn i förskoleåldern ökar samtidigt som andelen barn i förskolan också har ökat. För att klara detta mål behövs dels fler förskollärare, dels att fler förskoleavdelningar tillskapas.

För att genomföra satsningen på mindre barngrupper och fler förskoleplatser behövs omkring 125 nya förskollärare och andra medarbetare. Ett 50-tal nya förskoleavdelningar behöver också skapas.

Vi socialdemokrater har de senaste åren genomfört en rad reformer och förbättringar inom förskolan. Den mest ifrågasatta från borgerligt håll är maxtaxan. Här i Västerås har maxtaxan gett barnfamiljerna drygt 50 miljoner kronor mera per år att röra sig med. Vi som är sossar kommer att stå fast vid maxtaxan.

Vissa kanske tror att alla partier vill satsa på förskolan. Att den ska vara väl utbyggd, tillgänglig för alla barn och ha låga avgifter. Dessvärre ställer inte alla partier upp på detta. Centern vill exempelvis avskaffa maxtaxan. I riksdagen har de också sagt nej till de statliga pengar som underlättar för kommunerna att anställa fler medarbetare i förskolan. Centern vill helt enkelt höja avgiften för föräldrarna och motarbetar ökad kvalitet för barnen.

Förutom de stora satsningarna på kvalitet i förskolan satsar regeringen på höjda barnbidrag, höjt tak i föräldraförsäkringen och flerbarnstillägg i barnbidraget redan från andra barnet. Vi vill ha ett barnvänligt samhälle, där människor vill skaffa barn och där de känner sig trygga med att barnen får en bra uppväxt.

Britt Sandström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons