Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny bostadspolitik i samklang med västeråsarna

Andra byggprojekt än Gäddeholm har av socialdemokraterna hanterats med mer eller mindre ointresse, skriver Göran Landerdahl (fp), ordförande i fastighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Annons

Vi i Västeråsalliansen har sedan vi tog över ansvaret i november satt oss in i hur socialdemokrater hanterat stadens affärer under drygt tio års styre.

En särskilt sorgesam historia är bostadsplaneringen. Det visar sig att planarbetet är koncentrerat till Gäddeholm, som inte kunnat påbörjas eftersom planen är överklagad!

Arvet efter socialdemokraterna präglas dessutom av en massiv satsning på bostadsrätter på attraktiv mark. Detta har medfört att inte en enda hyresrättslägenhet påbörjades under 2006. Det fanns i november 2006 när vi tillträdde färre än tio tomter för styckebyggare. Planläggningen i övrigt inskränkte huvudsakligen sig till Gäddeholm.

Vi gick till val på en liberal bostadspolitik: - att planera stadens framväxt i samklang med västeråsarnas önskemål och behov. I stället för att bestämma i stadshuset från början, vill vi låta allmänheten, förvaltare och exploatörer komma med idéerna. Dessa får sedan prövas av närboende och övriga västeråsare, innan beslut tas av kommunfullmäktige eller någon nämnd.

Andra byggprojekt än Gäddeholm har av socialdemokraterna hanterats med mer eller mindre ointresse. Vi har fått många vittnesmål om hur idéer blivit avfärdade och motarbetade. Än har det varit brist på skolor, än på utbyggd infrastruktur eller i vissa fall att ?här skall det inte byggas?. Ingen skall längre bemötas på det viset. Alla tankar skall prövas oavsett vem som lämnar idén.

Vi skall undvika prestigebyggen på grönområden som varit ett av det gamla tidens ledstjärnor, som kvarteret Flygaren i Hamre och Djäkneberget. Projekt som vi nu skrinlagt.

En av våra ledstjärnor är att öka miljömedvetenheten. Västerås stadsdelar bör ha arbetsplatser, handel och bostäder i närområdet. Detta för att minska transporterna som spär på växthuseffekten och skapar bilberoende. Eftersom Hacksta på väster är vårt växande arbetsplatsområde, bör bostäder byggas där. Glädjande nog finns stort intresse för att utveckla Barkarö och Örtagården. Vi kommer också att stimulera uppförande av lågenergihus.

En annan viktig hörnsten är den sociala dimensionen i bostadspolitiken. Det skall finnas en god blandning av upplåtelseformer och hustyper i alla områden. Vi motarbetar såväl "gräddhyllor" som "hyresghetton". Av den anledningen måste Mimer tilllåtas vara en stark aktör på bostadsmarknaden och vi måste sälja ut lägenheter till bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter. Gruppbebyggelsen av småhus ska återupptas för att ge alla möjlighet till ett eget hem till rimlig kostnad.

Hemlösheten arbetar vi på att lösa utifrån tanken att envar måste få många chanser och massiva stödinsatser till ett värdigt liv och en egen bostad, även om de har en missbruksproblematik. Därför sätter vi stopp för modulbyggena ute i villaområden.

Det kommer att ta tid att räta upp bostadsplaneringen i Västerås på andra ställen än Gäddeholm. Arbetet har nu satts i gång runt om i staden. På väster runt Barkarö och vi börjar snart vid Lillhamra, mitt emot Hamre IP. Vi undersöker utbyggnad av Rönnby med flera ställen runt om i kommunen.

Även i centrala Västerås utvärderas flera mindre tomter. Med hjälp av våra trogna och skickliga tjänstemän i Stadshuset, kommer vi att lyckas skapa ett Västerås med en mångfald av bostadsområden som utvecklas för människornas och inte politikernas behov.

Göran Landerdahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons