Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny regering ger bättre vård

Annons

En bättre vård och omsorg blir en av hörnstenarna för en ny regering efter höstens val både på nationell och regional nivå. Nödvändigheten av detta har inte minst utvecklingen inom Lands-tinget Västmanland den senaste tiden visat. För någon vecka sedan presenterade Allians för Sverige sitt välfärdsprogram. Det innehåller en rad förslag som ska göra att det blir lättare för patienter att få snabbare tillgång till både läkarbesök och behandling.

Särskilt viktigt är insatserna för att bringa ordning i det kaos som ofta drabbar multisjuka, äldre, cancerpatienter och psykiskt sjuka. Ja alla de som har behov av många olika insatser från vården och omsorgen. I dag blir de alltför ofta lidande när kommun och landsting inte kan samarbeta, eller när den ena handen i vården inte vet vad den andra gör.

Den politik som alliansen nu presenterat är en politik som känns både välbekant och bekväm för oss centerpartister. Låt oss särskilt lyfta några förslag:

1. Vi har en enighet i alliansen om ett radikalt ökat utrymme för finansiell samordning. Det betyder att det blir grönt ljus för Försäkringskassa, sjukvård, arbetsförmedling och socialtjänst/äldreomsorg att samarbeta och flytta pengar till de åtgärder som gör störst nytta. Det kan till exempel handla om att "låna" pengar från sjukförsäkringen för att korta vårdköer och därmed minska både lidande och sjukpenningkostnader på sikt.

Finansiell samordning innebär ökade möjligheter att korta vårdköer, stärka rehabiliteringen för sjukskrivna samt skapa fungerande vårdkedjor för att minska många utsatta patienters lidande. Det innebär också att det blir lättare för landstingen att finansiera satsningar på att arbeta med förebyggande folkhälsoarbete.

2. Vi har lagt förslag om en fritt-val-reform i äldreomsorgen efter mönster från Danmark och Finland. Reformen ger de äldre ökade möjligheter att välja en omsorg som de känner ger dem trygghet och ett bra bemötande. Samtidigt ökar utrymmet för fler i personalen att starta eget. Fritt-val-lagen kommer att bli en dispositiv lagstiftning, kommunerna väljer själva vilken modell man vill jobba efter.

3. Vi har lagt kraftfulla förslag för en bättre rehabilitering av sjukskrivna. Efter fyra veckors sjukskrivning ska man ha rätt till en personlig rehab-plan och en egen rehab-koordinator. Med hjälp av finansiell samordning kan pengar föras över från passiva utbetalningar till aktiva åtgärder för att få människor tillbaka i egen försörjning.

4. Vi har kommit överens om en rad förslag för att förstärka insatserna för de psykiskt sjuka och kommer att tillföra landstingen fem miljarder kronor över en tioårsperiod för att förstärka psykiatrin. Bland de konkreta förslagen återfinns ett förslag om avvisningsförbud som ska överbrygga skarven mellan psykiatri och missbrukarvård för personer med dubbeldiagnos.

5. Vi lägger förslag om en nationell cancerkommitté med representanter från de olika landstingen för att ta fram förslag till hur cancervården i Sverige kan förbättras och villkoren kan bli mer rättvisa oavsett var man bor.

Centerpartiet och övriga partier i Alliansen säger Ja till alla dem som vill vara med att förbättra vården. Mångfald av vårdgivare - både offentliga, privata, personaldrivna och kooperativa - är inget hot mot vården utan en möjlighet. Det är regeringen som med stopplagar och hinder skapar gräddfiler i vården där bara de som har råd att teckna privata sjukförsäkringar får kortare väntetider och bättre kvalitet än andra. Sverige, vården och patienterna behöver en ny regering.

Kenneth Johansson

Jörgen Johansson

Inger Elison

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons