Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya bostäder kan säkra tillväxten

Annons

Jörgen Johansson, riksdagsledamot (c) från Arboga, skriver att Sverige saknar en aktiv bostadspolitik. Fastighetsägarna Mellansverige håller delvis med och bidrar i och med denna artikel till konstruktiva förslag beträffande bostadspolitiken.

Att bostadsmarknaden inte klarar de krav som ställs är uppenbart. Detta visar också rapporten "Bostadsmarknaden i Stockholm - Mälarregionen - framtida behov och förväntat byggande". Rapporten visar att om tillväxten/välfärden ska säkras behövs en halv miljon nya bostäder i Mälarregionen de kommande 25-30 åren, takten i bostadsbyggandet måste fördubblas.

Johansson skriver att det finns en tydlig ovilja att underhålla det befintliga fastighetsbeståndet, ett påstående vi på ett tydligt sätt vill dementera. Våra medlemmar är seriösa företagare som värnar hyresrätten och har den som sitt levebröd.

Tyvärr har kostnaderna för exempelvis sophantering, fjärrvärme och el ökat markant de senaste åren. Detta utan att hyreshöjningarna haft samma utveckling, något som visas i 2004 års utredning "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige", som snart blir offentlig. Möjligheten att underhålla och restaurera befintliga fastigheter försämras därför avsevärt. Problemet är detsamma för allmännyttiga bolag.

Johansson skriver också att det finns en tydlig ovilja att investera i högriskprojekt som byggandet av bostäder anses vara. Högriskprojekt eller inte, ingen investerare accepterar satsningar som inte ger avkastning på satsat kapital. Detta oavsett om investeringen avser fastigheter eller något annat. Därför är det av yttersta vikt att allmännyttan, som är hyresnormerande i sin roll, tar sitt ansvar och ser till att nå kostnadstäckning vid nyproduktion. Annars kan inte heller våra medlemmar satsa på nyproduktion.

Johansson skriver om viljan att bo nära vatten. För några år sedan fanns ett avtal mellan Västerås kommun och en handfull fastighetsägare som skulle leda till nyproduktion av hyresrätter i Östra hamnen. Avtalet sprack och det byggdes bostadsrätter i stället. Nu finns en möjlighet att hyresrätter i stället kan byggas i centrala strandzonen. Här är det önskvärt att privata fastighetsägare får en del av kakan för att skapa en mångfald i hyresboendet samt blandade boendeformer, vilket motverkar segregation.

På nationell nivå har bostadsminister Lars-Erik Lövdén hittills visat påfallande svalt intresse för möjligheten att införa moms på bostadshyra, en åtgärd som ger fastighetsägare möjligheten att dra av för exempelvis förvaltningskostnader på ett sätt som i dag inte är möjligt. Effekten skulle kunna bli upp till 1 000 kronor lägre månadshyra vid nyproduktion. Här måste lokalpolitiker arbeta aktivt för att lyfta frågan på EU-nivå.

Bo Wictorin vid Uppsala universitet låg bakom rapporten om bostadsbehovet i Mälarregionen. Han menar att arbetstillfällen skapas i den region dit folk väljer att flytta, inte tvärtom. Därför är det av yttersta vikt att kommuner skapar de bästa förutsättningarna för att locka människor. Västerås har kommit en bra bit på vägen med en förhållandevis hög nyproduktion av bostäder. För att i framtiden vara lika attraktivt ur boendesynpunkt måste politikerna i Västerås skapa lika goda förutsättningar för nya bostäder som under de sista åren. Bara då kan tillväxten och välfärden i regionen säkras.

Andreas Sjöberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons