Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ohälsotalen på väg åt rätt håll – nedåt

Regeringen har som ni vet inlett en omfattande reformering av sjukförsäkringen för att öka sysselsättningen och minska de höga ohälsotalen. En av de centrala reformerna var att införa fasta tidsgränser, dels för hur länge sjukpenning kan uppbäras, dels för prövning av rätten till rehabilitering.

Annons

Regeringen bedömer att de nya tidsgränserna inom sjukförsäkringen leder till att individen, men också de andra aktörerna i sjukskrivningsprocessen såsom arbetsgivaren, Försäkringskassan och läkaren, agerar tidigare i sjukfallet. På sikt kan det förväntas leda till kortare sjukfall och minskad total sjukfrånvaro.

Under Socialdemokraternas tid vid makten var Sverige ett av världens sjukaste länder. I stället för att fokus låg på att få människor friska hade man ett system som förtidspensionerade upp till 140 människor om dagen. 550 000 individer ställdes på detta sätt utanför arbetsmarknaden, och denna utveckling har varit svårbromsad. Nu verkar det glädjande nog som om vi går ljusare tider till mötes på detta område.

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen av Försäkringskassan.

Måttet redovisas som ett ohälsotal för en rullande tolvmånadersperiod och är ett mått på hur det står till med hälsan i ett visst område. En närmare definition av måttet är antalet utbetalda dagar med sjukpenning (inklusive förlängd och fortsatt sjukpenning), arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad som är 16-64 år. Ju högre ohälsotal, desto mer pengar har alltså betalats ut från Försäkringskassan.

När vi 2006 kom till regeringsmakten var ohälsotalet för Sverige 39,9. Denna siffra var präglad av 12 års vänsterstyre. Vi började vår omstrukturering av sjukförsäkringssystemen, och redan ett år senare fick det effekt.

I december 2007 var ohälsotalet 38,3. I december 2008 var ohälsotalet 35,8 och enligt den senaste mätningen i april 2009 var ohälsotalet 34,8.

Detta är svart på vitt och innebär att regeringens nya politik på området definitivt är på rätt väg. Sänkningen av ohälsotalet är tydlig både vad det gäller kvinnor och män, även om kvinnor i snitt har fler sjukdagar.

Mycket återstår att göra, men det går absolut åt rätt håll!

Staffan Anger (M)

Agneta Berliner (FP)

Jörgen Johansson (C)

riksdagsledamöter för Västmanland

Jessica Polfjärd (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons