Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öka kvinnors trygghet!

Annons

Den senaste tidens skakande händelser i Västerås, då kvinnor överfallits, sprider en malande rädsla hos människor. Friheten begränsas. Tryggheten raseras. Att kriminologer alltid påpekar att den farligaste platsen för en kvinna är hemmet, hjälper inte alla de kvinnor som faktiskt känner sig otrygga utanför hemmet.

Den liberala utgångspunkten mot kriminalitet är som den alltid varit - att all brottslighet bäst bekämpas med förebyggande arbete. Mycket är vunnet om vi fokuserar på att inkludera människor i samhällsgemenskapen och med breda insatser lyckas tränga tillbaka utanförskapet i form av arbetslöshet, utslagning i skolorna, segregation och missbruk. Det är i alla former av utanförskap som våld och annan brottslighet växer sig starkare.

Folkpartiet har tillsammans med Allianspartierna i god tid innan valet arbetat fram en stark dagordning för ett tryggare Sverige. Att Sverige nu kommer att få rejält fler poliser är en viktig del i att öka tryggheten på gator och torg. Det leder också till bättre resurser för bevissäkring och starkare utredning. Förstärkningarna hos åklagare och i domstolarna leder också till bättre kvalitet och att fler skyldiga får en konsekvens av sitt brott.

Antalet anmälda vålds- och sexualbrott har stigit kraftigt sedan 1990-talet vilket inte enbart beror på en ökad anmälningsbenägenhet utan på en faktisk ökning. Mörkertalet är troligen fortsatt stort.

Låt mig peka på några av folkpartiets ingångar i arbetet att bekämpa allt våld mot kvinnor. Alla som döms för sexualbrott, oavsett påföljd, ska genomgå behandling både under och efter det att straffet verkställs. Om den dömde vägrar att medverka ska den villkorliga frigivningen kunna senareläggas. Behandlingsverksamheten ska vidare byggas ut så att den finns tillgänglig inom hela kriminalvården. Enligt kanadensisk förebild vill vi införa en ny påföljd som innebär att dömda sexualbrottslingar som riskerar att återfalla ska kunna dömas till eftervård och behandling för sitt beteende i upp till tio år efter frigivning. Att avvika från behandling ska vara åtalbart och kunna leda till kraftfullare tvångsåtgärder.

Vi anser också att återfall i brott generellt sett ska leda till kraftfullare påföljd eftersom rehabilitering uppenbart kräver längre tid. Vid permission ska elektronisk fotboja kunna användas. Anstalter och avdelningar inom rättspsykiatrin där sexualbrottslingar vistas ska vara porrfria. Det är absurt att det råder oklarhet om dömda sexualbrottslingar ska ha rätt att ta del av porr samtidigt som de behandlas mot sexualbrott.

När en person som dömts för sexualbrott friges bör också sociala myndigheter och polis ha rätt att få information var personen bosätter sig, för att underlätta förebyggande åtgärder, till exempel fortsatta stödsamtal. Det behövs också en brottsoffergaranti för våldsutsatta kvinnor som tydligt definierar vilket stöd hon har rätt till. Rätten till psykoterapi ska ingå i garantin.

Vi vill också överväga ett kommunalt besöksförbud som vid synnerliga skäl kan omfatta hela kommunen där den utsatta kvinnan bor. Genom att driva på dessa förändringar för ett stärkt skydd mot sexualbrott kan vi öka tryggheten för framförallt kvinnor och barn. Fler får sina mänskliga rättigheter respekterade. Få saker kan vara viktigare för en liberal.

Agneta Berliner

Det behövs en brottsoffergaranti för våldsutsatta kvinnor som tydligt definierar vilket stöd hon har rätt till. Rätten till psykoterapi ska ingå i garantin, skriver riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp), Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons