Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad kompetensutveckling till rimliga kostnader lär oss göra mer

Yrkeskompetens är viktig. Med kompetensutveckling söker man därför förbättra möjligheterna att göra mer, enklare, bättre och säkrare - våra fyra överlevnadsviktiga konkurrensmedel för en liten nation på en tuff världsmarknad.

Annons

Inlärning kan ske i formell utbildning eller i livets skola. I högkonjunktur har man ofta inte tid och i lågkonjunktur inte råd till kompetenshöjande åtgärder. Därför är det viktigt att nyttja lågkonjunktur till meningsfull investering i kompetenstillväxt.

Att lära något kan ske på olika sätt till varierande kostnader. Utbildning kan vara både formell och informell men knyts tyvärr ofta samman med inlärningsmiljön. När jag för 20 år sedan gjorde en stor studie om lokala yrkesråd för Arbetsmarknadens yrkesråd (tidigare gemensamt organ för SAF och LO) ingick bland annat en enkätundersökning där arbetsgivarna angav större andel utbildning än arbetstagarna, som endast räknade utbildning i skollika former.

Bokförd avlönad arbetstid då man under ledning av intern instruktör eller utrustningsleverantör lärt sig använda nya maskiner, verktyg, material eller metoder hade inte upplevts som utbildning. Ändå ger sådan kompetenshöjning oftast värdefull arbetslivserfarenhet.

Vid utbildning går vi ofta över ån efter vatten. Kurser i skolor och internat kunde i större utsträckning ersättas internt med hjälp av andra anställda som redan har kompetensen.

I skolor vore det naturligt att undervisningsvana kolleger under studiedagar delade med sig av sin kompetens till kolleger som behövde den. På så sätt kan externa specialister användas där de är absolut nödvändiga för att undvika riskfylld hemmablindhet. Detta kan även gälla arbetsplatser.

Ont om tid och pengar är det ofta gott om. Detta gäller särskilt i den konjunkturmässiga fallgrop som världsekonomin hamnat i. Det är viktigare att finna vägen genom att tända ljus än att förbanna mörkret.

Vi behöver ökad kreativitet för att hitta vägar som leder rätt. En optimist ser en möjlighet i varje svårighet, medan pessimisten ser svårigheterna i varje möjlighet.

Realistisk optimism är att kunna genom att vilja och våga.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons