Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad personaltäthet och mindre barngrupper

Annons

Den som följt barn- och ungdomsnämndens arbete vet att ersättningarna till de många olika utförarna inom förskolan ökat successivt under senare år. Syftet med detta är givetvis att ge utförarna förutsättningar att öka kvaliteten i den egna verksamheten. Ökad personaltäthet och mindre barngrupper hör till dessa kvalitetsmått.

Denna inriktning fanns även med i våra respektive partiers program inför kommunalvalet hösten 2002. Detta finns även med i vår gemensamma politiska plattform för mandatperioden som vi arbetade fram efter valet. Takten i förbättringsarbetet måste dock ses mot bakgrund av när utlovade nya statsbidrag till förskolan införs.

Den proposition om förskolan som den socialdemokratiska regeringen lade fram 28 september i samverkan med vänsterpartiet och miljöpartiet betyder att vi nu kan ta ytterligare steg på vägen mot en förbättrad kvalitet i förskolan.

Preliminärt innebär regeringens förslag att förskolan i Västerås får drygt 15 nya miljoner kronor från staten till personalförstärkningar under år 2005. Därtill finns särskilda medel för kompetensutveckling.

Givetvis är 15 nya miljoner kronor ett värdefullt tillskott, som räcker för att ge oss cirka 40-45 nya medarbetare inom förskolan i Västerås. Men även om det är mycket pengar räcker de inte till att omedelbart tillgodose allt vad vi kan önska oss.

Förskolan i Västerås är nämligen en omfattande verksamhet med en budget på sammanlagt cirka 450 miljoner kronor till såväl kommunala och privata utförare. Cirka 5 800 barn finns i verksamheten, varav cirka 3 100 barn finns i småbarngrupper. Förskolan utgörs av cirka 110 enheter, varav 50 privata. Därtill finns cirka 1 000 medarbetare, varav 270 i privata förskolor.

Mot den här bakgrunden vill vi använda de nya statliga resurserna där vi bedömer att de kan göra störst nytta. Efter förslag från en arbetsgrupp i barn- och ungdomsnämndens tjänstemannastab kommer vi i första hand att använda de nya pengarna som kommer under år 2005 till att minska småbarnsgruppernas storlek.

Vi tror att detta leder till en bättre kvalitet i verksamheten. Samtidigt bidrar det till att förbättra för medarbetarna eftersom arbetet i småbarnsgrupperna är tungt med bland annat många lyft och påfrestande arbetsställningar.

Inför 2006 får vi ytterligare drygt 15 nya miljoner kronor i utökat statsbidrag, och statsbidraget blir då drygt 30 miljoner kronor. Hur de nya 15 miljoner kronorna för år 2006 ska användas på bästa sätt får vi ta ställning till under loppet av år 2005.

Givetvis kan vi som är politiskt förtroendevalda alltid önska oss att det fanns ännu större resurser att satsa inom våra områden. Behoven av nya och utökade insatser är så gott som alltid större än tillgången på resurser.

Vi har arbetat under lång tid för att successivt öka resurserna till förskolan med kommunala medel. Nu får vi även ett välkommet tillskott från staten. Därmed kan vi ta ytterligare ett steg för att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek i förskolan.

BRITT SANDSTRÖM PER LITHAMMAR

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons