Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olämpligt att bygga entrafikplats vid Badelunda

Annons

Det finns anledning att tvivla på politikerna i Västerås när det gäller utvecklingen av det kulturområde av riks- och lokalintresse som utgörs av Badelunda med Anundshög. En del förslag om att satsa på området kring Anundshög har presenterats i medierna, men ännu har inget påtagligt skett. Därför är det minst sagt förvånande att Västerås stad har beställt en trafikplats för 18 miljoner kronor som riskerar att öka genomfartstrafiken, och därmed även slitaget, genom det känsliga området.

Den 23 februari var jag tillsammans med ett 40-tal andra samlade i Badelunda kyrkskola. Trafikverket stod som inbjudare, och avsikten var ett så kallat samråd om hur trafiken på Badelundavägen mellan Irsta och Malma skulle utformas. Anledningen var att det ska byggas en ny trafikplats där Bade-lundavägen passerar under E18.

När denna trafikplats står färdig, prognostiseras trafiken förbi Badelunda kyrka att öka från nulägets 2 500 fordon per dag till 6 400. Således mer än en fördubbling. Om speciella åtgärder vid-tas för att begränsa (försvåra) trafiken på den aktuella sträckan räknar man med en knapp fördubbling av antalet fordon.

Det behöver väl inte påpekas att det var en förödande samstämmighet beträffande det olämpliga i att bygga trafikplatsen och därigenom belasta Badelundavägen och det känsliga kulturområdet ytterligare.

Kärnfrågan, som Trafikverket inte kunde svara på, är vilka skäl som ligger bakom beslutet att det över huvud taget ska byggas en trafikplats två kilometer från trafikplats Hälla. ”Det är kommunen som har bestämt”!

Detta beslut påstods vara hugget i sten, och skulle inte kunna ändras. Till råga på allt fick vi veta att Västerås stad står för hela kalaset, minst 18 miljoner kronor, således en ren utgift. (För den övriga upprustningen av E18 har kommunen beviljat Trafikverket ett ränte- och amorteringsfritt lån.)

Vilka skäl man har för att anlägga denna trafikplats fick vi således inga svar på, eftersom kommunens politiker inte fanns på plats. Gissningsvis vill man skapa en ”genväg” till och från Bergslagsvägen (riksväg 56) över Hökåsen och Badelunda till E18 riktning Stockholm. Den smala och krokiga Badelundavägen ska i så fall svälja dubbelt så många fordon mot i dag – när det redan tidvis är mycket tät trafik. Dagens 2500 fordon är nämligen koncentrerade till morgon- och eftermiddagstrafiken, som då är mycket intensiv. Någon väsentlig breddning och uträtning av vägen är varken möjlig eller aktuell enligt Trafikverkets representanter.

Men mot denna gissning talar eventuellt det faktum att man avser att vidta åtgärder för att begränsa trafikflödet, exempelvis genom hastighetsnedsättningar på hela sträckan och punktvisa hastighetsbegränsningar till 40 kilometer i timmen. Meningen skulle alltså vara att både underlätta trafiken mellan Bergslags-vägen och E 18 vid Irsta, och samtidigt försvåra den genom olika åtgärder. Det är verkligen motsägelsefullt!

Det har även talats om att boende i det projekterade bostadsområdet i Gäddeholm på ett enklare sätt skulle kunna komma ut på E18 med den nya trafikplatsen. Detta kan verkligen diskuteras. Från den cirkulationsplats som kommer att byggas i förbindelsen mellan nya Gäddeholmsvägen och gamla Stockholms-vägen (väg 693) till trafikplats Hälla är avståndet cirka två kilometer. Avståndet via Irsta till den tilltänkta nya trafikplatsen är nästan dubbelt så långt! Och kanske med nedsatt hastighet på Badelundavägen!

En av Trafikverkets representanter framförde åsikten att kommunen kanske ville skapa en plats för exploatering av affärs-verksamheter. Denne var dock inte medveten om att det finns gott om tomma lokaler på Hälla nu när ett flertal verksamheter har flyttat till Erikslund med kommunens goda minne.

En annan problematik, som i och för sig inte enbart hänger samman med en eventuell ny trafikplats utan även med upprustningen av E18 till fyrfilig motorväg, är frågan om tunga transporter. Med tanke på grustäkternas placering norr om Badelunda, kommer naturligtvis ett mycket stort antal tunga transporter gå via Badelundavägen.

Med tanke på vägens skick och bärighet kommer detta under alla omständigheter att orsaka problem. Olycksrisken kommer med all säkerhet även att öka. Det vore därför synnerligen intressant att få ta del av kommunens planer för att lösa denna fråga innan bygget startar.

Tjänstemännen och politikerna i Västerås verkar således ha drivit igenom ett projekt, en extra trafikplats på E18, utan en ordentlig konsekvensanalys som i grunden beaktar de problem och olägenheter som ökad trafik genom ett kulturområde som Anundshög och Badelunda skulle orsaka. Ökad trafik över och längs med Badelundaåsen, skapar också större risker för vår vattenförsörjning, eftersom åsen utgör ett mycket viktigt inslag i denna process. Att man dessutom använder minst 18 miljoner kronor av västeråsarnas pengar för att genomföra projektet strör salt i såren.

Kryp ur avtalet med Trafikverket innan det är för sent, och investera i stället miljonerna på något som verkligen kommer västeråsarna tillgodo på lång sikt. Kanske äldreboenden och ungdomsgårdar som det råder brist på?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons