Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olle Thorell (s): Demokratibistånd till Ryssland bättre än isolering

Annons

Förra måndagen hade EU ett extra toppmöte angående den pågående konflikten i södra Kaukasien. Konflikten är komplex och handlar om såväl makten över enklaverna Sydossetien och Abchasien, som den tilltagande spänningen mellan Ryssland och Georgien. En ytterligare nivå i konflikten handlar om att Ryssland säger sig hotat av vad de anser vara den alltmer aggressiva Natoexpansionen österut och detta riskerar att utvecklas till ett slags andra generationens kalla krig.

Men framförallt handlar konflikten om Rysslands maktposition efter Sovjetunionens fall och västs inflytande. Ryssland har motsatt sig Natos utvidgning men anser sig ha ignorerats och förödmjukats av väst i denna hållning. Ett starkare Ryssland ekonomiskt och som rustar militärt försöker nu bjuda hårdare motstånd. Det är en realitet att Ryssland allra mest motsätter sig en inringning av en militärt överlägsen västlig allians. Ett eventuellt framtida medlemskap för Ukraina och Georgien i Nato betecknar Ryssland som hot mot den egna säkerheten.

Kort sagt: Ryssland känner sig hotat av väst och därför handlar Moskvas oproportionerliga och kraftfulla agerande mer om dåligt självförtroende och osund maktkoncentration kring Putin och hans män än om något annat. En stor del av förklaringen till detta är ett djupt demokratiunderskott i Moskva. Med detta i åtanke ter sig en isolationistisk politik gentemot Ryssland alltmer som en dålig idé.

Ryssland ska naturligtvis få veta och känna av att det internationella samfundet förkastar det oproportionerliga våldet och erkännandet av utbrytarrepublikerna. Det är riktigt av EU, OSSE med flera att reagera skarpt med beslut om olika åtgärder riktade mot Rysslands krigshandlingar men det borde finnas mer konstruktiva, idérika och tvingande tilltag än isolering och därmed följande risk för återgång till kalla krigspolitiken.

Vi måste sluta se Ryssland som ett nytt Sovjetunionen varje gång det går fel. Ryssland behöver EU och EU behöver Ryssland. Bägge sidor har i längden gemensamma intressen av samarbete.

Och det gäller även om, eller just på grund av att, bristerna i demokrati och mänskliga rättigheter åter ökat i Ryssland.

Moskvas demokratiska underskott, menar jag, är en viktig orsak till även denna konflikt. Med stöd av Sida pågick fram till årsskiftet 2007/2008 en mängd demokratifrämjande biståndsprojekt mellan svenska och ryska folkrörelser och journalistförbund, av vilka många var ytterst framgångsrika.

Det svenska folkrörelsebiståndet till Ryssland, som den borgerliga alliansregeringen avskaffat i år, bör snarast återinföras.

EU bör kraftfullt stödja demokratiuppbyggandet och kan genom detta visa en egen profil gentemot Ryssland. Ryssland är en del av Europa; det har vi accepterat när det gäller det framgångsrika deltagandet i Eurovision Song Contest och det brillianta värdskapet för finalen i Champions League i våras.

Det gäller också landets politiska utveckling.

EU och Sverige bör kraftfullt satsa på att stödja uppbyggnaden av den ryska demokratin och demokratirörelsen.

Olle Thorell

riksdagsledamot, Surahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons