Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olle Thorell (S): Det här är vägen framåt för Socialdemokraterna

Jag brinner av övertygelsen att ett jämlikt samhälle, full sysselsättning och solidaritet mellan alla människor är vägen framåt. Socialdemokraternas grundvärderingar är moderna och relevanta.

Annons
Så vinner vi. Nyckeln är att stå på allas sida. Att ha en politik för alla i samhället, skriver Olle Thorell.

Jag vet också att vi har en läxa att göra. Valförlusten 2010 är den väckarklocka som vi inte tillräckligt lyssnade till efter valet 2006.

Jag har ett ansvar i detta, och alla företrädare för Socialdemokraterna har sitt ansvar. Därför är det nu logiskt om partistyrelsen och verkställande utskottet ställer sina platser till förfogande i nästa års mellankongress. Då får deras förtroende prövas. Risken är att eftervalsdebatten nu kommer att präglas av personstrid och maktkamp i stället för politikutveckling. Vi måste vara rädda om partiet och varandra under den här processen och ägna oss mest åt det som är viktigt. Hur ska vi utveckla politiken? Hur ska vi återfå folks förtroende? Den debatten vill jag ägna mig åt, för det är den som avgör partiets framtid.

Våra värderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet i en stark välfärdsstat håller. Särskilt i en tid då finans- och jobbkris visat att en blind tro på marknaden och nyliberalismen kollapsat. Problemet är att vi inte klarat att formulera en sammanhållen social-demokratisk politik som är trovärdig för folkflertalet. Vi måste skapa en politik för både stad och landsbygd, både för industriarbetaren och storstadsakademikern.

22 procent av dem som arbetar röstade på Socialdemokraterna. 22 procent! Vi måste skapa förtroende för vår ekonomiska politik, en tillväxtskapande politik, och en politik som visar att de skatteintäkter som tas in också skapar en trygg välfärd som gynnar alla i samhället.

Vi kan inte bara tala om att fördela kakan, vi måste ha en trovärdig politik för hur vi får kakan att växa. Då krävs till exempel tydliga förslag för att få små och medelstora företag att bildas, växa och våga anställa. Då behövs en sammanhållen skattepolitik som får in de intäkter som behövs för att ha en trygg generell välfärd – samtidigt som skatterna inte hämmar tillväxt och att nya jobb skapas.

Vi måste kunna visa att jämlikhet och minskade klyftor är bra för alla, inte bara för den som är arbetslös, sjukskriven eller på annat sätt utsatt.

Det finns många utmaningar, men också ljusglimtar. Svensken i allmänhet tror på ett samhälle med generell välfärd och jämlikhet. Moderaternas framgångar beror till stor del på att de har anammat en socialdemokratisk retorik. Sedan är deras politik i praktiken något annat. Klyftorna ökar i samhället, arbetslösheten är rekordhög och försämringar i bland annat sjukförsäkringen väcker berättigad ilska.

Vi socialdemokrater har uppfattats som ett parti som värnar om diverse minoritetsgrupper i samhället. Vi står på de arbetslösas, de sjukskrivnas, nysvenskarnas och HBT-personernas sida. Ja, det är klart att vi ska göra. Vi ska alltid slåss mot diskriminering och för att alla människors inneboende styrka ska tas till vara. Men det är ju inte bara det som är nyckeln till att vinna val.

Nyckeln är att stå på allas sida. Att ha en politik för alla i samhället. En sammanhållen politik som får kakan att växa, och därefter fördelar kakan så att vi får ett mer jämlikt samhälle.

Häri ligger vår utmaning. Ska vi lyckas med den så tror jag att följande krävs:

Jag kommer att göra mitt för att delta i utformandet av en sådan politik och hoppas att många vill delta i det arbetet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons