Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om 1 000 dagar ska FN:smillenniemål ha uppnåtts

Annons
Målet möjligt att nå. Rent vatten är ett av FN:s åtta millenniemål.foto: scanpix

I dag, den 4 april, återstår 1 000 dagar tills FN:s millenniemål ska vara uppfyllda. De åtta målen formulerades vid ett FN-möte år 2000 och är de första i sitt slag som kvantifierar och jämför utveckling under en rad år. Mellan 1990 och 2015 ska världens ledare bland annat halvera den extrema fattigdomen och hungern, se till att alla pojkar och flickor får gå i skola och minska mödra- och barnadödligheten. Dessutom åtar sig världens rika länder att stödja de fattiga länderna genom rättvisare handelsvillkor och ökat bistånd.

När endast 1 000 dagar återstår till 2015 är bilden splittrad. Ett par millenniemål har redan uppnåtts, vissa är på väg att uppnås medan ytterligare andra släpar efter. Den stora ljuspunkten är utvecklingen i Sydost-asien, där fattigdomsmålen och skolgång för pojkar och flickor redan är uppnådda.

Alarmerande är att länder som är i eller nyligen har befunnit sig i konflikt ofta inte har nått ett enda av målen. Också Afrika söder om Sahara släpar efter, även om många afrikanska länder nu upplever en positiv utveckling.

Just den dubbla bilden av tillståndet i världen gör det svårt att sprida kunskap om utvecklingsfrågorna. Nyheter och debatt fokuserar ofta på brist på utveckling. Det är förmodligen också orsaken till den utbredda uppfattningen bland både unga och vuxna att tillståndet i världen är sämre än det är.

Svenska FN-förbundet vill få till stånd ett brett engagemang för millenniemålen. Sociala medier är ett av flera verktyg och i centrum står kampanjsajten 1000dagar.com.

För att belysa bilden av både framsteg och bakslag sedan 1990 driver också FN-förbundet webbsidan Världskoll.se. Det är ett verktyg för unga och lärare i skolan och för andra som vill lära sig mer om utvecklingen i världen. Omkring 25 länder finns representerade på sajten som låter användaren jämföra läget i Sverige med till exempel Afghanistan, Kenya eller Venezuela.

Sverige har under lång tid legat långt framme när det gäller biståndsvilja och stöd till FN:s millenniearbete. Sverige bör kräva att också övriga EU-medlemmar höjer sitt bistånd till FN-målet 0,7 procent av BNI.

EU måste också ompröva sin handels- och jordbrukspolitik som hindrar fattiga länder att konkurrera med sina produkter. Sverige är också alltför ensamt i EU-kretsen att upp-märksamma den fortfarande höga mödra-dödligheten.

Världen är komplex men den blir en allt bättre plats att leva på. Fler barn än någonsin går i skolan, många människor har tillgång till rent vatten och vi lever längre än tidigare. Nästan alla de åtta millenniemålen är möjliga att nå, men för att klara det och sedan formulera nya utvecklingsmål krävs kraftsamling.

FN-rörelsen i Sverige drar sitt strå till stacken genom utbildning om och opinionsbildning till förmån för millenniemålen.

När bara 1 000 dagar återstår finns ingen tid att förlora.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons