Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgen om äldre i livets andra halvlek börjar redan vid 50

Kristdemokraterna går till extrating i Västerås i helgen. Den stora frågan lär vara vem av Göran Hägglund eller Mats Odell som ska styra skutan in i nästa val. Men, liksom för Socialdemokraterna, är det kanske innehållet i partiets politik som är väl så viktigt.

Annons
Fram för god hälsa. Om bara en bråkdel av landets friska seniorer 55+ kan uppmuntras för att bibehålla sin hälsa lite längre i seniorlivet, skulle de olyckligt vårdbehövande årligen tillförsäkras ett tvåsiffrigt antal tilläggsmiljarder, skriver Björn Zätterström. (Personerna på bilden har inget samband med artikeln.)foto: scanpix

På Göran Hägglunds departement är det framför allt folkhälso- och äldreminister Maria Larsson som har fått klä skott för den äldrevård som inte förefaller hålla måttet. Av någon underlig anledning är hennes ansvar och åtgärder inte lika granskade som många andra allianspolitikers.

Att de här frågorna inte bra ligger på Kristdemokraternas bord utan också ses som partiets hjärtefrågor lär det inte vara någon diskussion om. Att äldrefrågan inte börjar i äldrevården efter 75+ tycks inte vara lika klart. Det blir emellertid en sådan upprörd uppmärksamhet på dessa avslöjanden i äldrevården att all annan seniordebatt kommer i skymundan.

Men även om några privata entreprenörer i branschen tycks kunna göra vinster även där, så får det väl anses klarlagt att huvudorsaken till en äldrevård som inte är god nog ligger i bristande resurser.

Att dessa resurser dessutom kommer att försämras i ett framtidsperspektiv inger oro. Det blir fler äldre, färre skattebetalande arbetstagare, högre kostnader rent allmänt och särskilt i medicinsegmentet, svårare att rekrytera personal, en ny grupp äldreinvandrare som kommer att kräva särskilda insatser och så vidare.

Flera oberoende bedömare och nu också Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har visat att det före 2030 kan komma att bli en årlig brist på nästan ofattbara 300 miljarder kronor i framtidens välfärdsfinansiering, varav vård- och omsorg står för den största delen. Det spekuleras då i att man bland annat ska kunna effektivisera i samhällets produktions- och tjänsteled, förlänga pensionsåldern (i arbetslöshetstider!), utnyttja ny teknik, för att täcka in en del av underskottet. Tror de själva på dessa förslag i utredningarna? Det behövs annat.

Nyligen har då Socialstyrelsen kungjort Nationella riktlinjer för sjukvårdsförbättrande metoder. Jag vill då bara hoppas att det gick lite fort där och att rubriken egentligen skulle ha varit Nationella riktlinjer för ett hälso-främjande medborgaransvar. Det är här de nya resurserna skulle kunna skapas för en bibehållen och kanske till och med förbättrad äldrevård.

Om bara en bråkdel av landets friska seniorer 55+ kan uppmuntras – till och med belönas – för att bibehålla sin hälsa lite längre i seniorlivet, skulle nämligen de olyckligt vård-behövande årligen tillförsäkras ett tvåsiffrigt antal tilläggsmiljarder. Och detta till för-hållandevis små samhällsinsatser.

Min vision är en gigantisk årlig lotteridragning i tv på nyårsafton, där ansvarstagande seniorer 55+ har belönats med lotter i för-hållande till sitt redovisade medborgaransvar. 10 000 vinster à 10 000 reskronor. En struntsumma i relation till samhällsvinsterna.

Därmed skulle man också komma ifrån den gamla kända bromsklossen som ligger i att landstings- och kommunsjälvrådigheten inte kan styras uppifrån. I stället får varje med-borgare ett intresse av att hålla sitt landsting, sin kommun, i täten. Och sig själv friskare.

Det saknas varken kunskap om eller resurser för en förändring av sjukvården i hälsofrämjande inriktning, brukar överläkaren professor Gunnar Aker i grannstaden Örebro säga – det som fattas är en samsyn och politiska beslut. Varför tas då inte dessa beslut?

Kristdemokraterna måste tydliggöra och även i praktiken visa, att den verkliga om-sorgen om äldre i livets andra halvlek inte börjar vid 70+ utan vid 50.

Detta är inte bara en hjärtefråga, inte bara en fråga om mer resurser till den ofrånkomliga äldrevården utan kanske än mer en förutsättning för att Kristdemokraterna ska attrahera fler väljare och vara kvar i riksdagen efter 2014. Gruppen 55+ utgör då nära 20 procent av väjarkåren.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons