Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Önskas: "Vårdval habilitering" för barn med cp-skador

Den 19 november deltog landstingsrådet Magnus Edlund (m) i en debatt i radions P1 om skillnaden mellan olika landsting i vad man erbjuder barn med cp-skador.

Annons

Där diskuterades alternativa behandlingsmetoder, främst Petö/konduktiv pedagogik. Flera landsting i landet, bland Stockholm och Västra Götaland, har avtal med verksamheter som erbjuder konduktiv pedagogik, exempelvis Move Walk.

Vi som hörde debatten och som i högsta grad är berörda av landstinget Västmanlands hållning, att inte erbjuda denna form av träning till personer med cp-skador, blev mycket förvånade över att landstingsrådet fått information att föräldrarna verkar nöjda med det. Faktum är att det finns ett stort missnöje bland många föräldrar, brukare och anhöriga. I somras förekom flera inslag i VLT och TV4 Mälardalen som berörde missnöjet med att landstinget Västmanland inte erbjuder denna form av träning.

I Handikappcentrums egna brukarenkäter för barnhabiliteringen som genomförts 2002, 2004 och 2006 hamnar Västmanland långt ner jämfört med andra landsting, även om det inom länet finns en större nöjdhet med habiliteringsenheterna i Köping och Fagersta. I brukarenkäterna framgår tydligt att allra mest missnöjda är familjer som har barn med rörelsehinder.

Att landstinget Västmanland inte tecknar avtal med verksamheter som anordnar intensivträning enligt konduktiv pedagogik beror enligt landstingsråd Magnus Edlund på att det saknas vetenskapliga studier som bevisar att metoderna fungerar. Men, precis som Västra Götalands regionråd påpekade i radioprogrammet, är endast 30-40 procent av de behandlingsmetoder som idag används i svensk sjukvård evidensbaserade. Bobath, den metod som habiliteringen använder, hör till de metoder som saknar tillräcklig evidens.

Vi ser, precis som flera andra i P1-debatten, konduktiv pedagogik som ett nödvändigt komplement till den vanliga habiliteringen. Eftersom vanlig habilitering knappast

existerar för våra grupper i Västmanland, är det än viktigare. Vi anser också, precis som Västra Götalands regionråd, att det är oerhört viktigt att lyssna på vad barn och föräldrar själva förmedlar att de upplever fungerar. Speciellt när det förefaller finnas svagheter i begreppet evidens. Konduktiv pedagogik har för övrigt varit godkänd av Socialstyrelsen sedan 1997.

Under 2002 och 2003 fanns projektpengar avsatta där personer med cp-skador kunde ansöka om en 4-veckors träningsperiod med konduktiv pedagogik. Habiliteringsöverläkaren avgjorde vilka som fick ta del av projektmedlen. Uppdraget från landstingsledningen var att brukarens sjukgymnast skulle göra en bedömning före och efter träningen för att se om träningen gett någon effekt.

Trots upprepade påstötningar skedde ingen uppföljning. Frågan har också diskuterats i brukarråd och i andra träffar mellan våra organisationer och ledningen för Handikappcentrum. Vi tolkar det som att Handikappcentrum inte hade något intresse av att följa upp träningen. Kanske beror det på det starka motstånd mot konduktiv pedagogik som tidigt bedrevs från habiliteringen i Västmanland och svårigheter med att ändra ståndpunkt.

Efter projekttiden startade Handikappcentrum upp en egen intensivträningsenhet, HET, men det är något helt annat än den konduktiva träning som erbjuds till exempel på Move Walk.

Den nya landstingsalliansen i Västmanland har precis beslutat att införa större valfrihet i närsjukvården genom "Vårdval Västmanland".

Vi anser att det är hög tid att införa valfrihet för alla, även för Handikappcentrums grupper: barn, unga och vuxna med funktionshinder. Vi ser fram emot en dialog med nuvarande landstingsledning hur vi tillsammans kan få en fungerande habilitering i länet, en habilitering som har brukaren i centrum. Och, precis som landstingsrådet Magnus Edlund sade i slutet på P1-debatten, vill vi också se en habilitering där föräldrarna känner sig delaktiga och att de med största behoven ska gå först.

Vicki Skure-Eriksson

ordförande RBU Västmanland

Susanne Kankaanpää

ordförande RBU Västerås

Johan Eriksson

ordförande i Föreningen för Petöpedagogik i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons