Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppenhet krävs i offentlig konst

Västerås stad arbetar med en handlingsplan för offentlig konst. Det är berömvärt. Men planen, såsom den hittills visats, exkluderar en demokratisk värdegrund samt konstnärlig medverkan i besluten.

Annons
Klockan klämtar. Hotar Stadshusets handlingsplan för offentlig konst konstnäerna i Västerås?Foto: Arkiv

Planen, som ska låsa förhållandena under fem år, riskerar därmed att bli ännu en milstolpe i riktning mot att omöjliggöra konstnärsyrket i Västerås stad.

I handlingsplanen anges att arbetet med den offentliga konsten ska kännetecknas av ett långsiktigt hållbart perspektiv. Men det gäller då också att vårda den yrkeskår som ska utföra en del av stadens konstuppdrag.

Vi menar att detta inte sker i Västerås. Beviset är att de unga flyttar och de äldre lägger av med yrket.

Det finns lokala frågor som är så heta inom konst-området, att det är tabu-belagt att beröra dem. Och de konstnärer som ändå gör det, exempelvis under-tecknade, kan känna sig rökta på kommunala uppdrag och inköp.

I yttrandefrihetens och demokratins namn efterlyser vi ändå härmed en debatt kring dessa frågor.

Utan en social och ekonomisk integration av de i staden verksamma konstnärerna kan yrket inte överleva lokalt. 64 procent av Sveriges bild- och formkonstnärer hade år 2011 en taxerad inkomst under 13 300 kr/månad, visar en rapport från KRO/KIF.

Samtidigt visar annan forskning att konstnärerna gagnar samhället.

Forskare vid Handelshögskolan i Göteborg har exempelvis räknat på konst- och kultur- upplevelser. Deras undersökning av Nordiska Akvarellmuseet visar att varje offentligt satsad krona genererar ett 20 gånger större samhälls-ekonomiskt värde.

Det finns många väl-utbildade och meriterade konstnärer, som är extremt underrepresenterade i stadens konstsamling. Och som aldrig heller kommer i fråga vad gäller uppdrag, därför att beställaren är alltför subjektiv, konst-beslut fattas av alltför få, och vilja saknas att ge besluten transparens.

Detta ger en allvarlig brist i det kriterium för mångfald, som staden satt upp som önskvärd i sin handlingsplan för offentlig konst.

Det är vår uppfattning att några få konstnärer gynnas av dagens system, medan ett flertal med god kompetens missgynnas, av de alltför subjektiva värderingar från ett fåtal tjänstemän som i dag styr konstinköpen. Vi efter- frågar en öppen databas, där stadens inköp av fast och lös konst bakåt och i nutid redovisas med avseende på konstnärens namn, konstverkets titel, år för inköp och inköpssumma.

I en nyligen släppt rapport från Konstnärsnämnden, redovisas statens starka önskemål, att landets kommuner bör enas kring principen med ”enprocent-regeln” vid inköp av offentlig konst. Mer än hälften av landets kommuner och nästan alla landsting använder i dag denna princip, och antalet ökar.

Men i Västerås spjärnar man emot, och menar vagt att inköpen ska bekostas av ”särskilda anslag”, samt kryddas med lite medel från stadens Kulturfond. Det låter inte övertygande.

I beslutsprocesserna kring offentlig konst ser vi, i motsats till handlingsplanens konstruktör, det som självklart att en konstnärlig representation ska ingå. För att erhålla bredd, ska beställaren vara Kulturnämnden och inte Kulturstabens direktör (se VLT-debatt av Marja Ramsin 19 december).

Även allmänheten ska i ett demokratiskt samhälle ges möjlighet ett påverka beslut.

Stadens konstnärsorganisationer sträcker ut en hand, för att få till stånd samtal med politiker och tjänstemän. Vi begär att de diskussioner vi har ska vara öppna och ärliga, och ge konst- närerna en plats i samhällsgemenskapen.

Konstnärer arbetar i dagsläget (ofta obetalt) inom en rad samhällsområden, såsom med konst i utställningar, konst i skolan, konst i äldre- vården, konst i naturvården, konst för fred. Konsten i sig har också ett egenvärde, utan att behöva instrumentaliseras.

För denna vår insats kräver konstnärerna samhällelig respekt, att skälig betalning ska utgå, och att god infrastruktur inom konstområdet ska byggas för framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons