Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orimliga sophämtningskrav på landsbygden

Annons

Renhållningsverket i Västerås bryter mot miljöbalken och den lokala renhållningsordningen. De har skrivit till alla hushåll på landsbygden som inte har kommunal sophämtning och sagt, att alla med hushållsavfall måste ha kommunal sophämtning.

På annan plats nämns visserligen att "total befrielse" kan fås efter en dispensansökan hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inget sägs om, att en sådan ansökan kostar 700 kronor oavsett om den tillstyrks eller avslås och den kommer troligen att avslås. Renhållningsverket begär samtidigt att ett abonnemang skal tecknas före september månads utgång.

Enligt miljöbalkens 15 kapitel och dess 8 och 18 paragrafer behöver inte hushåll som själva kan ta hand om sina sopor anlita kommunens sophämtning, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och om det finns särskilda skäl. Kommunen skall i sin planering och i sina beslut vidare beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.

Många äldre landsbygdsbor och bönder har vänt sig till mig och vill ha hjälp med att slippa den kommunala soptunnan. Jag har besökt en äldre dam och fann att hon har följt anvisningarna för sopsortering in absurdum. Då hon har egen kompost, som är mycket vanligt på landet, så har hon inga sopor att lägga i någon soptunna. Jag kollade hennes soppåse och den innehöll bara förpackningar och för dessa papperspåsar, burkar och glasflaskor har hon redan betalt en avgift till Ica-handlaren för emballageavfallet.

Ica-handlaren betalar i sin tur producenten för förpackningen som i sin tur skall betala den som tar hand om avfallet. Hennes tidningar låg buntade i en hög och där har redan tidningsutgivaren betalt för att någon skall ta hand om de gamla tidningarna. Problem blev det med klädnypan av plast. Hon hade givetvis taget bort metallfjädern - men vad skulle hon göra av plasten som var hennes restavfall plus något hekto till per år.

Hon var inte villig att betala 1 685 kronor om året till Renhållningsverket för detta enda hekto. För övrigt hade hon aldrig anlitat återbruket för några sängar eller liknande under de tretton år hon bott på fastigheten och några färgburkar hade hon inte heller.

Lantbrukaren som kom till mig hade inte heller några sopor att lägga i någon tunna. Köksavfallet som blev över, sen hunden fått sitt, lades på gödselstacken. Det brännbara som inte innehöll något PVC-plast eldades i den miljögodkända pannan med omvänd förbränning.

Allt övrigt gick under producentansvaret där producenten står för sopkostnaden. Det "farliga avfallet" var begränsat till någon färgburk som fick gå till någon privat entreprenör (lagbrott) tillsammans med "farligt verksamhetsavfall" och som VAFAB Miljö har kontroll över då entreprenörens faktura måste passera VAFAB som i sin tur vill ha sin tribut med ett påslag på 15 procent på transportkostnaden för besväret med faktureringen.

Ett problem kvarstår och det är kattsanden, cigarettfimparna och dammsugarpåsen som inte får läggas i komposten. Men jag tror att landsbygdens folk som är vana att lösa sina problem utan inblandning av myndigheter även löser detta svårlösta problem.

De som kontaktat mig med anledning av Renhållningsverkets brev sköter sig exemplariskt enligt min uppfattning, och det skulle vara dem främmande att kasta skräp efter vägen eller slänga sopor utanför de containers som producenterna ställt ut här och var för uppsamling av tidningar och förpackningar. Att tvinga på dessa människor ett av dem icke önskat sopabonnemang ger en badwill som kommer att skada både miljön och förtroendet för myndigheten och dess politiker.

Ni i stan bör besinna Er, att det är stor skillnad i kynnet mellan staden och landsbygdens folk som kanske inte märks vid en ytlig jämförelse.

En annan fråga är om någon skall behöva begära en dispens för 700 kronor för att få tillåtelse att följa svensk miljölagstiftning?

Gunnar Björklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons