Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orimligt med nya eller höjda skatter

Annons

Folkpartiet är samlat till landsmöte i Västerås. En rad frågor kommer att diskuteras. Till de mer centrala hör de som rör ekonomisk politik och skatter. Skattebetalarnas förening vill lyfta fram tre frågor som partiet bör ta med sig och verka för i det fortsatta regeringsarbetet.

Det första är att, förutom det fortsatta arbetet med förvärvsavdraget, även uppmärksamma det problem som skapas av den statliga inkomstskatten i allmänhet och värnskatten i synnerhet. Den progressiva beskattningen fungerar i praktiken som en straffskatt på arbete och utbildning. Vilka signaler sänder det till den som funderar på högskolestudier, att starta företag eller jobba extra?

En progressiv skatteskala bromsar klassrörligheten och möjligheten att bygga upp ett eget sparande. Mot bakgrund av att dessa skatter bara utgör en bråkdel av statens

totala intäkter står det klart att detta handlar om utjämning inte genom att hjälpa svaga utan enbart genom att klämma åt dem som tjänar lite mer.

Minskad progressivitet i skattesystemet innebär mindre av höga marginalskatter som hämmar arbete och företagande men förenklar också skattehanteringen genom att minska utrymmet för växling mellan olika inkomstformer. Det finns föreställningar om att förändringar i riktning mot en mer "platt skatt" skulle nödvändiggöra skattehöjningar för andra grupper, minskade avdragsmöjligheter eller tvång för kommuner att ha samma skattesats. Så är inte fallet och vi känner inte till någon seriös debattör som framfört sådana förslag.

Det andra är att förbättra skattesituationen för de minsta företagen. Regelverket är komplicerat och det är lätt att göra fel. Utöver de affärsmässiga risker som varje företagare måste hantera tillkommer det prekära läge som företagaren hamnar i om Skatteverket anser att skatter och avgifter inte har redovisats korrekt. I regel ska extra påförd skatt betalas inom någon månad. Om det inte finns ett beslut om anstånd på betalningsdagen dröjer det bara några veckor innan företagaren befinner sig hos kronofogden med de följder det får. Det vore därför önskvärt med såväl regelförenklingar som garantier att

företagarna får tid och möjlighet att ta tillvara sin rätt gentemot Skatteverket. Särskilt mot bakgrund av regeringens lovvärda ambition att göra det lättare att få F-skattsedel, vilket troligen betyder att det inom några år kommer att vara betydligt fler än idag som ska hantera sina skatter och avgifter själva.

Det tredje är en bra hantering av fastighetsskatteavvecklingen. Att bo ger ingen inkomst och det är därför orimligt med en skatt som ska betalas med det som blivit över av lön eller pension när alla andra skatter dragits. En skatt som dessutom blir allt högre år för år trots att huset är detsamma. Det är därför utmärkt att regeringen föreslagit att fastighetsskatten i sin nuvarande form avskaffas redan vid årsskiftet. Tyvärr är risken stor att denna efterlängtade åtgärd förfuskas och resultatet blir en halvmesyr som dels väcker stort missnöje, dels skapar nya problem på bostadsmarknaden.

De förslag som förts fram om höjd kapitalvinstskatt och räntebeläggning av uppskov riskerar att allvarligt försämra rörligheten på bostadsmarknaden och därmed i förlängningen också på arbetsmarknaden. Om en familj idag flyttar till ett likvärdigt hus så är det skattemässigt neutralt jämfört med att bo kvar, vilket det naturligtvis bör vara. Om, vilket kan bli följden av regeringens förslag, boendekostnaderna ökar med en tusenlapp i månaden talar mycket för att det inte blir någon flytt.

Sverige har världens hårdast beskattade befolkning. Att finansiera avskaffandet av vissa skatter genom att införa nya eller höja gamla är både orimligt och onödigt. Finansiering bör istället ske genom sänkta statliga utgifter. Detta gäller såväl för fastighetsskatten som för andra angelägna skattesänkningar som regeringen förhoppningsvis kommer att genomföra framöver.

Robert Gidehag

vd

Torsten Svenonius

informationschef

Skattebetalarnas Förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons