Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ornitologer: Skutterön fel plats för vindkraftverk

Vindkraft som energikälla är bra. Vi behöver den för att kunna leva och verka utan att förbruka våra ändliga naturresurser och utan att fördärva klimatet. Men var sak på sin plats!

Annons

Mälarenergi planerar för tre vindkraftverk på Skutteröns västra sida. Det är fel plats! Skälet är att havsörnar förekommer i området och ett bebott bo finns så nära som 500 meter från ett av de planerade kraftverken. Havsörnen har just börjat återhämta sig från att ha befunnit sig på utrotningen brant på grund av miljögifter och förföljelse och är fortfarande en sällsynt fågel i Sverige. Havsörnen förökar sig långsamt. En havsörn häckar först vid cirka fem års ålder och de ungar som varje par får på vingarna varje år är få. Därför är varje individ av mycket stor betydelse för artens fortlevnad.

Det går naturligtvis inte att med hundraprocentig säkerhet säga att ett uppförande av de tre verken på Skutterön absolut kommer att leda till att dessa örnar slås ihjäl av rotorbladen. Men risken är stor, mycket stor. Dyrköpta erfarenheter finns från andra håll, både i Sverige och utomlands. Det fungerar inte!

Allt detta känner Mälarenergi till, men mot bättre vetande framhärdar man med denna idé som knappast är mycket mer snillrik än ett tidigare hugskott att anlägga ett kärnkraftverk på Skutterön, som ju var skälet till att ön en gång köptes. Och att det är just det att Mälarenergi har tillgång till marken som är det avgörande skälet för val av plats, är alltför genomskinligt.

Mälarenergi hävdar att deras kunder efterfrågar grön elenergi, vilket alldeles säkert stämmer och dessutom är sunt. Men energi producerad av vindkraftverk på Skutterön är inte grön energi, det är energi som i allra högsta grad sätter havsörnarnas liv på spel. Har inte Mälarenergi sans nog att ompröva dessa planer bör vi uppmana alla kunder som tycker om havsörnar att byta leverantör till någon mer ansvarskännande och förnuftig.

Nej, välj en bra plats - det finns sådana! Dessutom måste Västerås kommun ta sitt ansvar och avstå från att detaljplanera för vindkraftverk på Skutterön. Länsstyrelsen har att bevaka att naturvårdens riksintressen beaktas liksom att strandskyddet respekteras. Skutterön med flera intilliggande öar i närheten har också en mängd andra kvaliteter som är värda att bevara - bilda istället ett naturreservat!

Torbjörn Hegedüs

ordförande

Thomas Pettersson

vice ordförande

Västmanlands ornitologiska förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons