Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oseriös moderat miljöpolitik

Annons

En av de främsta utmaningarna för dem som får förtroendet att leda landet är utan tvekan klimatförändringarna. Allt fler inser allvaret med de klimatförändringar som vi människor själva orsakat. Antagligen för att det är svårt att inte ha respekt för vädrets makter. Stormen Gudrun, orkanen Katrina, människor som dör på grund av hettan i södra Europa eller skog och mark som brinner upp på grund av torka är alla signaler som måste tas på allvar.

Extrema väderförhållanden spås bli mer vanliga i takt med att klimatförändringarna blir större, med mänskligt lidande, skadade ekosystem och stora ekonomiska förluster som följd. Vi socialdemokrater menar att det går att undvika de värsta framtidscenarierna om vi handlar i tid. Vi kan till och med öka svensk konkurrenskraft och därmed skapa fler jobb om vi ligger i framkant vad gäller ny teknik för att minska klimatutsläppen.

Det krävs en aktiv och målinriktad politik. Vi socialdemokrater har redan påbörjat Sveriges gröna omställning. Målet är att bryta Sveriges oljeberoende till år 2020. Vår politik har redan lett till att utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, som står för huvuddelen av växthusgasutsläppen, kraftigt minskat.

Sverige har idag internationellt sett mycket låga koldioxidutsläpp. Andelen förnybar energi är bland de högsta i EU. Vi socialdemokrater har sett till att Sverige prioriterat miljöfrågorna högt inom det europeiska och internationella samarbetet.

Vad är då den moderatledda alliansens alternativ? Fredrik Reinfeldt gav ett konkret besked till väljarna under Almedalsveckan. Miljöpolitiken har ingen plats i moderaternas valrörelse, sa Reinfeldt. Att moderaterna, som hoppas få styra landet, blundar för de utmaningar som Sverige och världen står inför på miljöområdet är häpnadsväckande. Naturskyddsföreningen gav nyligen moderaterna bottenbetyg i miljöpolitik när de rankade alla riksdagspartier. Varför partiet är sämst av alla partier på miljöpolitik blir tydligt när man granskar hur de agerat i viktiga miljöfrågor.

I Europaparlamentet har moderaterna kritiserat det viktigaste instrumentet på internationell nivå för att komma till rätta med klimatförändringarna; Kyotoprotokollet. De har också bidragit till att urvattna EU:s gemensamma kemikaliepolitik och röstat emot minskade svavelutsläpp från sjöfarten och förbud mot kadmium i batterier. I riksdagen har moderaterna velat avskaffa de framgångsrika klimatinvesteringsprogrammen till Sveriges kommuner. De har motionerat om avskaffandet av merparten av alla miljöstyrande skatter och avgifter och de vill minska miljöanslagen i statens budget.

Vid en borgerlig valseger tar en person över ledarskapet för landet som sagt att miljöpolitiken inte har någon plats i årets valrörelse. Flera års ambitiöst miljöarbete riskerar nu att gå till spillo. En svag miljöpolitik kommer vara ett hot emot tillväxt och sysselsättning. Klockan fem i tolv i årets valrörelse accepterar moderaterna att miljöpolitiken får plats i alliansens valdokument. Det är oseriöst och visar hur liten plats en nödvändig miljöpolitik får i en moderatledd regering.

Lars Eriksson

Åsa Westlund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons