Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Otillgänglighet är diskriminering

Annons

Att födas med ett funktionshinder eller att skadas och få ett funktionshinder är för den enskilde individen att få betydande svårigheter i sin livsföring. Det finns två lagar som ger personer med funktionshinder rätt till stöd. Socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service LSS.

LSS riktar sig till dem som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. SoL riktar sig till dem som har fysiska, psykiska svårigheter i sin livsföring. LSS ska ge den enskilde goda livsvillkor genom olika insatser.

Det handlar om mänskliga rättigheter, delaktighet och jämlikhet och människovärdighet där kommun och landsting har ansvar för den funktionshindrades samhällsliv, bostad, färdtjänst, arbete, studier och sysselsättning. Tillgänglighet är något som omfattar allt från den egna bostaden till stadens gator och torg, kulturliv och badhus med mera.

Bemötande innebär - så självklart - att ledsagare, god man och annan personal har utbildat förhållningssätt till funktionshindrade och arbetar lika.

Personer med funktionshinder har rätt till ett aktivt och deltagande liv i ett tillgängligt samhälle där man bemöter de funktionshindrades möjligheter till arbete och egna bostäder i samverkan med medicinska resurser i samarbete mellan kommun och landsting. Handikapporganisationer och anhöriga är viktiga samarbetspartner.

Barn med funktionshinder ska ha tillgång till resurser redan i förskolan och skolan med tillgång till utbildad personal, färdtjänst, ledsagare och kontaktpersoner som krävs för att de ska leva ett aktivt liv och delta i samhällslivet Utbyggnad av kommunikationsnätet med bussar, tåg som är handikappanpassade och tillgängliga.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn med det dolda funktionshinder så att rätt utbildad personal finns att tillgå i kommunen. Helhetsynen på funktionshindret ska finnas och barnet tränas efter egen förmåga och inlärning för ett aktivt liv i kommunen. Det handikappolitiska programmet ska följas och kommunen har ansvar för detta.

Individens förmåga byggs upp vid tidig rehabilitering som samordnat ger bättre resultat och färre resurser längre fram i livet. Ett tak ska införas för samtliga kostnader för personer med funktionshinder.

Stöd och möjligheter till ett bra liv i gemenskap utan utanförskap med andra människor i kommunen är självklarheter för god livskvalité och ska värnas genom lagstiftning med överklaganderätt.

Harriet Carlhed

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons