Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ove Jansson: Arbetskraftsbrist hotar tillväxt

Annons

Enligt vårens småföretagsbarometer som mäter konjunkturen i företag med mellan 1 och 49 anställda framgår att det största

hindret för expansion är bristen på arbetskraft. Under det senaste året har 33 procent av Västmanlands småföretag ökat antalet anställda medan endast 12 procent minskat. Det är en kraftfull utveckling och prognosen för det kommande året visar att 37 procent behöver nyanställa medan endast 4 procent ser behov av minskning framför sig.

I perspektivet av att de västmanländska småföretagens konjunkturuppfattning är en av de starkaste i landet, och att 70 procent av företagen ser goda möjligheter till en lönsam expansion, måste alla krafter till för att lösa arbetskraftsbristen.

Om vi inte lyckas tillfredställa företagens behov av rekrytering finns en påtaglig risk att arbetsmarknaden överhettas och att den tillväxt vi alla kunnat ta del av går om intet. Lönekonkurrensen ökar i takt med att bristsituationen blir allt allvarligare. Det riskerar att tända inflationsbrasan, utöver de gnistor som årets lönerörelse bidrar med i form av ökade arbetskraftskostnader. Företagens

förväntade prisökningar ligger under förväntade kostnadshöjningar, vilket är en faktor som kan begränsa utfallet av den goda konjunkturen.

De företag som idag inte hittar rätt utbildad arbetskraft letar efter motiverade människor som anställs och utbildas i företagen. Att anställa någon som inte har tidigare erfarenhet innebär en risk, inte minst på grund av ökade ingångslöner, varför tiden för provanställning behöver utökas till åtminstone tolv månader.

Samtidigt måste den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet förbättras och tydligare utgå från företagens behov. Samverkan mellan skola, företag och branscher måste utvecklas till att omfatta både planering och genomförande av utbildningen.

Utbildningen måste i möjligaste mån gå i fas med behoven samtidigt som volym aldrig får gå före kvalitet.

Företagen efterfrågar i första hand personer med yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. KY (kvalificerad yrkesutbildning) är ett viktigt komplement där företagens behov är förutsättningen för att utbildningen kommer till stånd. Genom KY får eleverna yrkeskompetens och via högskola/universitet får eleverna akademisk kompetens.

Därutöver efterfrågar många företag och branscher en modern lärlingsutbildning. Det är därför glädjande att Västerås stad beslutat att införa lärlingsutbildning i den kommunala gymnasieskolan. Något som möjliggjorts genom att regeringen avsatt drygt 500 miljoner kronor för detta ändamål. Jag vill uppmana alla kommuner i Västmanland att ta tillfället i akt och göra som Västerås.

I många företag är medelåldern hög och de personer som står inför en pensionering har erfarenheter som är guld värda för personer som börjar sin yrkesbana. Lärlingarna får värdefulla erfarenheter och de äldre får "tanka" ur sig kompetenser som inhämtats under många års yrkesverksamhet. Det är en del i yrkesutbildningen som inte går att åstadkomma i skolmiljö men som är avgörande för en framgångsrik yrkeskarriär.

Under en lång följd av år har arbetsförmedlingarna tvingats ägna kraft åt olika aktiviteter för grupper av arbetslösa i?stället för att rikta insatserna mot en effektiv matchning mellan företagens behov och tillgänglig arbetskraft. Nu är det förändringar på gång och samarbetet med bemanningsföretagen har utvecklats i positiv riktning. Processen är dock trögstartad och regeringen borde gå hela vägen ut och konkurrensutsätta arbetsförmedlingarna fullt ut.

Med fler aktörer på marknaden skulle förmedlingar med olika inriktningar kunna utvecklas. En sådan lösning skapar nära relationer mellan förmedlingsaktör och företag vilket utvecklar tillit, och förtroende. I förlängningen underlättar detta rätt rekryteringar med i förekommande fall individuella utbildningsinsatser.

Ove Jansson

Regionchef Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons