Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ove Jansson: Entreprenören viktigaste faktorn för tillväxt

Annons

För att stimulera fler framgångsrika exporterande såväl som inhemskt verksamma företag måste fokus på kunskap och forskning kompletteras med en fokusering på spridning och kommersialisering av denna kunskap. Det är därför viktigt att tillväxtens förändringsagenter - entreprenörer och småföretag - ges utrymme på dynamiska och växande marknader. Forskning är inte oviktig men utan ökat fokus på entreprenöriella individer kommer inte kommersialiserade nyttigheter att genereras i önskad omfattning. Sverige och Europa är duktiga på forskning men det är USA som åstadkommer kommersialiseringen såväl av "våra" som sina egna forskningsrön.

Att tillväxt är beroende av välskötta statsfinanser, låga räntor och en acceptabel inflationstakt är utom alla tvivel. Men dessa faktorer styrs allt mer av krafter utanför Sverige där inte minst överenskommelser inom EU begränsar det nationella utrymmet.

Den nuvarande tillväxtmodellen, som i stor omfattning bygger på att med offentliga subventioner stimulera forskning och utveckling i tron att detta leder till ökad tillväxt, är inte hållbar. Den behöver kompletteras med ett stimulanspaket för entreprenörer. Det finns mycket forskning som visar att det är entreprenören som är garanten för tillväxt genom kommersialisering av ny kunskap. Utan ett klimat där människor har mycket goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag kommer inte forsknings- och kunskapssatsningar att leda till optimal tillväxt.

Nationalekonomen Joseph Schumpeter lanserade redan 1911 ett banbrytande arbete kring entreprenören som den främsta drivkraften i industriell omvandling, dynamik och tillväxt. Denna tillväxtmodell trängdes under 1930-1940-talen tillbaka till förmån för John Maynard Keynes makroekonomiska modell där framförallt efterfrågesidans roll för tillväxt lyftes fram.

Den utgick från att staten genom finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik kunde styra efterfrågetrycket och därmed också tillväxten. Vikten av entreprenörskap och företagande rönte inte samma intresse. Denna modell var framgångsrik under den tid det fanns god tillgång till arbetskraft och den var förhållandevis lätt att flytta till mer produktiva verksamheter.

Det är dags att återupprätta Schumpeters slutsatser att entreprenören är den viktigaste faktorn för att skapa tillväxt genom kommersialisering av ny teknik och kunskap. Schumpeter sade själv: vi måste återinföra "den energikälla i det ekonomiska systemet som i sig själv stör varje jämviktsläge" - det vill säga entreprenören (Källa: Behövs entreprenörerna? av Pontus Braunerhjelm).

Stimulanspaketet för entreprenörer handlar inte om statliga subventioner i form av ekonomiska stöd och bidrag. Det handlar om ett paket som möter det faktum att förutsättningarna för entreprenörer och företagare blir allt viktigare för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxtens kärna kan beskrivas som mötet mellan en individs upptäckt eller idé och möjligheten att omvandla denna till en kommersialiserad nyttighet.

Dessa möjligheter styrs främst av den ekonomiska politikens utformning - skatternas struktur och nivå, regleringarnas omfattning, tillgång till riskkapital, kvaliteten på utbildning och forskning med mera. Men också av kulturer och samhälle.

Ove Jansson

regionchef, Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons