Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ove Jansson: Lärlingsutbildning kan bli bättre

Annons

God tillgång till kvalificerad arbetskraft är viktig för de små företagen. I vår senaste Småföretagsbarometer är just arbetskraftsbrist det största hindret för tillväxt bland företag med 1 till 49 anställda. Därför är det viktigt med åtgärder som gör det lättare för de mindre företagen att hitta personal med kunskaper som passar deras verksamhet.

Tidigare undersökningar visar också att just yrkesutbildningar är den utbildningsform som efterfrågas i störst utsträckning bland småföretagen. Vi inom Företagarna har många idéer för hur lärlingsutbildningen kan bli bättre. Just en förbättrad lärlingsutbildning är en viktig fråga för småföretagen. Brist på arbetskraft är ett växande hinder för tillväxt.

I vårens småföretagsbarometer (2007) angav 29 procent av företagen med 1-49 anställda brist på lämplig arbetskraft som det största hindret för tillväxt. Det är en fördubbling sedan 2004. Samtidigt har mer än hälften av småföretagen behov av att rekrytera. Många företag försöker lösa bristen på andra sätt, genom att hyra in personal, anlita underleverantörer eller så avstår man från att växa.

Småföretagens efterfrågan på medarbetare med yrkesinriktad gymnasieutbildning har ökat markant samtidigt som många program haft svårt att fylla sina platser. Dessutom har en tredjedel eller fler elever hoppat av utbildningen i förtid. Bättre kvalitet, högre status och ett innehåll anpassat till företagens behov är därför avgörande för att få en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan.

Målen för utbildningen måste vara tydliga och de teoretiska ämnena måste ha en klar koppling till yrkesutbildningen. Lärlingsutbildning med minst hälften av utbildningen förlagd till arbetsplatsen ger bättre stimulans till eleverna än ytterligare år i skolan.

Hela 72 procent av företagen är beredda att ta emot en lärling. Nära hälften har tagit emot elever, i huvudsak som praktikanter men även lärlingar eller i arbetsplatsförlagd utbildning. Samtidigt säger 30 procent av de tillfrågade företagen att de inte fått frågan om de vill ta emot en gymnasieelev. Det finns alltså en stor potential för lärlingsplatser.

Framgången för gymnasial lärlingsutbildning beror på om det finns företag som vill utbilda. Därför måste förutsättningarna bli gynnsamma för alla inblandade. Företagens handledare måste få kunskaper om skolans arbetssätt och yrkeslärarna måste få insikter i företagens situation och verklighet. Företagen och skolan måste ha ett nära samarbete, inte bara i genomförandet av utbildningen, utan även i planeringen av densamma.

En lärlingsutbildning är ett långsiktigt åtagande för de företag som tar emot en lärling. Företaget förbinder sig att ge eleven en relevant utbildning i, inom yrket alla förekommande arbetsuppgifter.

Det kan i vissa fall innebära behov att samverka med kollegor inom branschen. Det kräver också att skolans teoretiska utbildningsdel har en tydlig koppling till yrket.

Förslaget att företag som tar emot lärlingar måste ha kollektivavtal är mot den bakgrunden och även av andra skäl helt irrelevant. Ett kollektivavtal säger inget om förmågan att utbilda i företaget utan skulle bara innebära mer byråkrati och kostnader. Det skulle dessutom innebära att hälften av alla småföretag skulle undantas från möjligheten att utbilda lärlingar. Att uppnå och upprätthålla god kvalitet på lärlingsutbildningen är det allra viktigaste för både eleven och det företag som ska anställa.

Ove Jansson

Regionchef Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons