Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överläkare: Ge sjuksköterskorna högre lön innan det är för sent

Sjukvården representerar en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Sjukvården är så fundamental för oss alla att det råder en bred enighet om att den ska finansieras solidariskt.

Annons

Trots att detta faktum borde stämma till eftertanke, och trots att stora delar av befolkningen är beredda att betala mer skatt för sjukvården, domineras den politiska debatten av krav på besparingar och en uttalad politisk motvilja mot skattehöjningar eller omprioriteringar.

Utåt mot väljarna skryter politikerna med att de håller budget samtidigt som vårdgarantier och fria vårdval utlovas. På många sjukhus i landet brottas en allt mer tröttkörd och frustrerad personal med likartade problem: underdimensionerade akutmottagningar med flera timmars väntetid för oprioriterade patienter, överfulla vårdavdelningar där läkarna på de stora klinikerna springer runt över hela sjukhusen och letar efter sina "uteliggare", det vill säga patienter som vårdmässigt tillhör en viss specialitet men av platsbrist hamnar någon annanstans.

Situationen blir inte bättre när vinterkräksjuka och tilltagande bekymmer med multiresistenta bakterier blir allt vanligare och tidvis stänger hela avdelningar. I själva verket har ett ekorrhjul inletts, där just utlokalisering av patienter bidrar till ökningen av infektioner. Besparingarna kan komma att ätas upp av de problem som de ställer till och i slutändan bli kostnadskrävande.

Det värsta är emellertid inte att många frågor lämnas åt sina öden år efter år, utan att vi tvingas bevittna och uppleva den politiska oförmågan att i reda pengar visa uppskattning för det ansvarsfulla arbete som sjukvårdspersonalen utför.

Denna brist på uppskattning är i förhållande till sjukvårdens största och mest utnyttjade yrkeskår, sjuksköterskorna, snart sagt skandalös. Det politikerna inte tycks ha insett konsekvenserna av är följande:

1. Sjuksköterskorna har en minst 3-årig högskoleutbildning, vidareutbildade sköterskor ännu längre.

2. En fortsatt utveckling och effektivisering inom sjukvården förutsätter allt mer av självständigt arbetande sköterskor som utför allt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Den tekniska utvecklingen med möjlighet till alltmer avancerad diagnostik och behandling kräver specialkunnande i ökande grad hos sjuksköterskorna. En ständigt växande och allt mer specialiserad diagnostik och behandling måste ges med allt större fokus på patientsäkerhet samtidigt som alla förväntas jobba "smartare" med oförändrade resurser. Ska denna utveckling kunna fortsätta måste sjuksköterskegruppen lönemässigt erhålla den nivå som motsvarar deras betydelse.

Att sjuksköterskorna strejkar är mycket mer än en fråga om att få mer pengar i plånboken. Det är en djup symbolfråga. En grundläggande uppvärdering av sköterskeyrket måste bli verklighet nu! Någon gång måste sjuksköterskekåren frigöra sig från att vara intvingade i en låglönefälla av politiker som aldrig med en min visat ambitionen att i grunden uppvärdera sjuksköterskeyrket. Orsaken påstås vara lika enkel som omöjlig att påverka, "det finns inga pengar".

Problemet med att det aldrig finns några pengar för sjuksköterskorna kommer inom en inte alltför avlägsen framtid övergå i ett annat problem, nämligen brist på sjuksköterskor.

Ansvaret för vad som då händer vilar tungt i händerna på politiker som missuppfattat sitt uppdrag från väljarna.

Om vi även i framtiden ska ha en solidariskt finansierad sjukvård, måste vi vara beredda att erkänna sjuksköterskornas nyckelroll och via skatten betala löner som säkerställer möjligheten att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Lennart Edmark

Mats Enlund

Martin Ljungman

överläkare, division kirurgi

Per Lundin

överläkare, division diagnostik

Stellan Bandh

överläkare, division medicin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons