Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överläkare: Journalsystemet Cosmic hotar patientsäkerheten

Bristerna i datajournalen Cosmic utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Västmanlands läkarförening vädjar därför till landstingsledningen att skjuta upp beslutet om breddinförande i avvaktan på att en tillfreds­ställande lösning har nåtts.

Annons

Sex landsting har upphandlat Cosmic datajournal och befinner sig i olika fas av breddinförande. Från flertalet av dessa landsting har det rapporterats påtagliga problem med införandet, och vad som är allvarligare, brister i systemets konstruktion som lett till patientsäkerhetsproblem. Fel som direkt kunnat relateras till journalsystemet har föranlett patientskador inklusive dödsfall och kritik har framförts från Socialstyrelsen.

Users Award som vid två tillfällen utvärderat Cambio Cosmic konstaterar att det finns allvarliga brister i läkemedels- och remissdelarna som inte anses uppfylla ens minimikraven på patientsäkerhet. Listan över problem är mycket lång och Users Award konstaterar, att så allvarlig kritik aldrig tidigare riktats mot något journalsystem.

Läkarföreningen ser datoriserad slutenvårdsjournal som ett viktigt arbetsinstrument som bör införas så snart det är möjligt med det viktiga tillägget att det inte får ske på bekostnad av patientsäkerhet och arbetsmiljö. I Västmanland har Cosmic testats på BUP-kliniken och på närsjukhuset i Sala, vilka båda är små kliniker där det inte bedrivs någon akutverksamhet. Det förefaller som om man tänker fatta beslut om breddinförande i hela landstinget redan innan någon ordentlig utvärdering av testklinikerna hunnits med.

Mot bakgrund av de nationella erfarenheterna av Cambio Cosmic är det i nuläget nödvändigt med rådrum innan något beslut fattas om breddinförande, även om det innebär kostnader och tidsutdräkt. Alternativet att oreflekterat arbeta vidare med breddinförande skapar oacceptabla patientsäkerhetsrisker, kostnader och produktivitetsförluster.

Läkarföreningen hävdar också att en större delaktighet från professionen är nödvändig när det gäller utveckling, lokal anpassning och införande av datajournal i slutenvården. All erfarenhet visar, att datorisering som inte baseras på slutanvändarnas krav och synpunkter försvårar införande och försämrar effektiviteten i arbetet. Det är inte acceptabelt att läkarna som har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten riskerar hamna i en situation där man tvingas använda verktyg vars kvalitet man inte litar på. Detta får inte bagatelliseras!

Läkarföreningen är övertygad om att landstingsledningen, inte minst de förtroendevalda, delar vår uppfattning om att alla farhågor gällande patientsäkerheten måste vara undanröjda innan man fattar beslut om införande av Cosmicjournalen i hela landstinget.

Lars-Olof Svensson

överläkare, medicine doktor,

för styrelsen i Västmanlands läkarförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons